• ما برای ارسال خبرنامه به ادرس پست الکترونیک شما نیاز داریم.
  • ما تضمین میکنیم که اطلاعات صندوق پستی شما به اشتراک گذاشته نمیشود.
  • شما میتوانید در هر زمان درخواست دریافت خبرنامه را لغو نمایید.

روز خود را با یک ایده خوب شروع کنید, خبر نامه ما با عنوان "نقل قول روز"

آدرس پست الکترونیک

  • الهام بخش
  • با انگیزه
  • لغو با یک کلیک
  • رایگان!

20 موضوع برگزیده روز:

 اسكار وایلد

اسكار وایلد

Oscar Wilde

نقل قول روز:

"سلیقۀ من بسیار ساده است. من فقط بهترین‌ها را می‌خواهم."

وایلد, اسكار; Oscar Wilde - نويسندۀ ايرلندی - 1854-1900 - زندگینامه

Share on facebook

زمين - جان راسکین

زمين

"زمین، متعلق به ما و همچنین آیندگان است."

راسکین, جان; John Ruskin - نویسندۀ انگلیسی - 1819-1900 - زندگینامهفهرست موضوعی نقل قول ها از "جان راسکین"

عشق(1)قطار(1)هوا(1)کار(1)پاداش(1)زمين(1)بزرگی(1)کیفیت(1)هنرمند(1)