• ما برای ارسال خبرنامه به ادرس پست الکترونیک شما نیاز داریم.
  • ما تضمین میکنیم که اطلاعات صندوق پستی شما به اشتراک گذاشته نمیشود.
  • شما میتوانید در هر زمان درخواست دریافت خبرنامه را لغو نمایید.

روز خود را با یک ایده خوب شروع کنید, خبر نامه ما با عنوان "نقل قول روز"

آدرس پست الکترونیک

  • الهام بخش
  • با انگیزه
  • لغو با یک کلیک
  • رایگان!

20 موضوع برگزیده روز:

 کارل پتر فرولینگ

نقل قول روز:

"آدم باید اصولی داشته باشد، ولی اصولی که او را به خاک سیاه ننشانند."

فرولینگ, کارل پتر; Carl Peter Fröhling - زبان‌شناس و فیلسوف آلمانی - 1933

Share on facebook

زمين - دالای لاما

زمين

"سیارۀ آبی ما موطنی فوق‌العاده است. آیندۀ آن، آیندۀ ماست."

دالای لاما, ; Dalai Lama - رهبر معنوی تبتی - 1935 - زندگینامهفهرست موضوعی نقل قول ها از " دالای لاما"

بدبینی(1)برادری(1)دارایی(2)دانش(2)دانشمند(1)دشمن(3)دعا كردن(3)دوست داشتن(3)دوستی(2)عدالت(1)عشق(7)عقیده(1)علایق(1)عمل کردن(1)فرهنگ(1)فقیر(1)گفت‌وگو(2)قدرت(3)قضاوت كردن(1)حسادت(2)حقیقت(3)هدف(2)هیجان(1)جدايی(1)جنگ(2)جهان(1)کار(1)کودک(1)خشم(4)خشونت(3)خوشبختی(8)خودخواهی(1)لحظه(1)مهربانی(2)موفقیت(1)مشکل(5)مشاهده(2)مساوات(1)مرگ(4)قلب(2)نادانی(2)پول(3)پیشرفت(3)رقيب(1)رازداری(1)رفتار(4)روح(23)راه(1)شاد(2)شادی(1)شجاعت(1)شعور(3)شکست(1)شکیبایی(4)شناخت(1)ثروت(5)ثروتمند(1)صداقت(2)طبیعت(1)محیط‌زیست(1)نور(1)تجربه(2)ترس(1)تسلط(1)تصمیم(1)تعلیم(1)تلاش(4)تنفر(1)تنهایی(3)توانايی(1)تواضع(1)توجه(2)تلقين(1)واقعیت(1)وظیفه(1)زمان(2)زنان(1)زندگی(11)وقت(1)ازدواج(1)آداب و رسوم(1)آرامش(11)آرزو(1)آزادی(1)آینده(1)اتفاق(3)احساس(2)اخلاقیات(2)اراده(2)ارتباط(1)ارتباطات(1)ارزش(4)اسلحه(1)اعتقاد(1)اعتماد به نفس(1)اعمال(5)افكار(2)اقتصاد(1)امید(2)انتقاد(1)انتظار(2)انديشیدن(1)انسان(2)تناقض(1)خوش ‌قلب(1)تعالی(1)خودآگاه(3)زیاده‌طلب(1)انسانیت(2)هدیه(1)برابری(2)کمال(2)زندگی مدرن(1)ايمان(2)لبخند(1)تصور(1)احترام(1)مذهب(8)روشنایی معنوی(3)رهايی(2)صلح(3)دارو(1)وجود(1)زمين(3)جامعه(1)عدم خشونت(1)پالايش(1)انقلاب معنوی(1)آب(1)اختلاف نظر(3)روحيه(2)خوش بينی(2)افكار مثبت(1)تغییر(6)رشد جمعیت(1)حیوان(5)تمركز(7)حکمت(1)رنج(7)دنیا(3)کنترل زاد و ولد(1)آسيب زدن(1)من(3)پديده(1)فداکاری(1)صبر(2)تنفس(1)وابستگی(2)تعمق(4)کارما (كنش و واكنش)(1)حرف زدن(1)چيز(3)همکاری(1)نیروانا(1)کمک(3)جسم(1)مداوا(1)کیفیت(3)پوچی(1)غرور(2)فانی(1)جزیره(1)معنویت(1)عجله(1)انتقام(1)رسانۀ گروهی(1)هم‌دردی(3)انگیزه(1)جنبش(1)هستی(1)خلاف‌کار(1)نور معنوی(1)دلسرد(1)