• ما برای ارسال خبرنامه به ادرس پست الکترونیک شما نیاز داریم.
  • ما تضمین میکنیم که اطلاعات صندوق پستی شما به اشتراک گذاشته نمیشود.
  • شما میتوانید در هر زمان درخواست دریافت خبرنامه را لغو نمایید.

روز خود را با یک ایده خوب شروع کنید, خبر نامه ما با عنوان "نقل قول روز"

آدرس پست الکترونیک

  • الهام بخش
  • با انگیزه
  • لغو با یک کلیک
  • رایگان!

20 موضوع برگزیده روز:

 جان ديويدسون راکفلر

جان ديويدسون راکفلر

John Davison Rockefeller

نقل قول روز:

"من كلاً براساس این شعار كار می‌كنم كه اگر می توان انجام كاری را به دیگری واگذار كرد،‌ نباید آن را خودمان انجام دهیم."

راکفلر, جان ديويدسون; John Davison Rockefeller - كارخانه‌دار آمریكایی - 1839-1937 - زندگینامه

Share on facebook

آمار - پاول شنیتکر

آمار

"آمار = ساختمان اعداد. اگر خوب باشند – مانند خانه‌های محکم – نیاز به یک پی‌ریزی محکم و طرحی مشخص دارند و باید در اثر مرور زمان، از ارزش آنها کاسته نشود. البته آمار بد هم وجود دارد که بعد از مدتی در هم می‌شکنند."

شنیتکر, پاول; Paul Schnitker - مدیر آلمانی - 1927فهرست موضوعی نقل قول ها از "پاول شنیتکر"

آمار(1)