• ما برای ارسال خبرنامه به ادرس پست الکترونیک شما نیاز داریم.
  • ما تضمین میکنیم که اطلاعات صندوق پستی شما به اشتراک گذاشته نمیشود.
  • شما میتوانید در هر زمان درخواست دریافت خبرنامه را لغو نمایید.

روز خود را با یک ایده خوب شروع کنید, خبر نامه ما با عنوان "نقل قول روز"

آدرس پست الکترونیک

  • الهام بخش
  • با انگیزه
  • لغو با یک کلیک
  • رایگان!

20 موضوع برگزیده روز:

  از ژاپن

از ژاپن

نقل قول روز:

"قلب یك مرد،‌ مانند هوای پاییزی دگرگون است."

از ژاپن, ; - -

Share on facebook

فن‌آوری - گرو فون راندو

فن‌آوری

"کارآیی خوب داشتن برای فن‌آوری کافی نیست. باید با جهان هم هماهنگی داشته باشد."

راندو, گرو فون; Gero von Randow - روزنامه‌نگار‌ آلمانی - 1953فهرست موضوعی نقل قول ها از "گرو فون راندو"

فن‌آوری(1)