• ما برای ارسال خبرنامه به ادرس پست الکترونیک شما نیاز داریم.
  • ما تضمین میکنیم که اطلاعات صندوق پستی شما به اشتراک گذاشته نمیشود.
  • شما میتوانید در هر زمان درخواست دریافت خبرنامه را لغو نمایید.

روز خود را با یک ایده خوب شروع کنید, خبر نامه ما با عنوان "نقل قول روز"

آدرس پست الکترونیک

  • الهام بخش
  • با انگیزه
  • لغو با یک کلیک
  • رایگان!

20 موضوع برگزیده روز:

 کارل پتر فرولینگ

نقل قول روز:

"آدم باید اصولی داشته باشد، ولی اصولی که او را به خاک سیاه ننشانند."

فرولینگ, کارل پتر; Carl Peter Fröhling - زبان‌شناس و فیلسوف آلمانی - 1933

Share on facebook

زمين - از ژاپن

زمين

"زمین نزدیك رودخانه، نمناك و درخت نزدیك كوه، مرتفع است."

از ژاپن, ; - -فهرست موضوعی نقل قول ها از " از ژاپن"

برادری(2)درخت(1)درستکاری(1)دروغ(1)دزد(1)دشمن(1)دوست(2)دوست داشتن(1)دوست داشته شدن(1)عشق(6)علایق(1)عوام‌فریب(1)فضیلت(1)فقر(2)فقیر(2)فکر کردن(1)گناه(2)غم(1)قدرت(2)قضاوت كردن(2)حسادت(4)حقیقت(2)حماقت(3)همسر (زن)(2)هنر(3)هوا(1)جنگ(2)جوانی(1)جهان(1)کار(2)کلمه(1)کوه(2)خشم(1)خوشبختی(2)لباس پوشیدن(1)مادر(1)مهمان(1)مهربانی(2)مصیبت(1)مشورت(1)مرگ(1)مرد(2)مجانی(1)قلب(1)نابغه(1)نویسنده(1)پرنده(1)پزشک(1)پشيمانی(1)پول(3)پیری(5)رودخانه(1)رؤیاها(1)راه(1)عادت(1)قمار(1)شاد(1)شادی(3)شاعری(2)شانس(1)شایعه(1)شجاعت(2)شکست(3)شکیبایی(1)شناخت(1)موقعیت(2)ثروت(3)ثروتمند(5)صداقت(2)صرفه‌جويی(2)دیدن(3)طبیعت(1)چشم(1)موعظه(1)چهل سالگی(1)پناه بردن(1)نور(1)سیاست(1)سرزنش(1)سفر(2)سرنوشت(2)تاجر(1)تجربه(2)تربیت(1)تشویق(1)تصمیم(1)تعریف و تمجید(1)تقلید(1)تلاش(3)تنفر(1)توهین(2)تهمت(1)والدین(3)زن(7)زناشویی(1)زندگی(5)زیبایی(2)زیركی(3)خنده(1)ازدواج(2)آتش(2)آداب و رسوم(1)آرزو(1)آغاز(2)آغاز كار(1)ابله(1)اتحاد(1)احمق(1)اراده(2)اشتباه(1)اطلاعات(1)افكار(1)الكل(1)امید(1)سلامتی(1)گام(1)هدیه(1)لبخند(1)احترام(1)زمين(1)آب(1)تغییر(1)حکمت(1)بزرگی(2)آسمان(1)حرف زدن(2)برف(1)میوه(2)همراهی(1)گرسنگی(1)عجله(1)هنرمند(1)بخشش(1)هم‌دردی(2)طمع(2)بیماری(2)حریف(1)وفاداری(1)ماهیت(1)هماهنگی(1)کفش(1)نیکی(3)حد و مرز(1)انسان‌دوست(1)اقلیت(1)استاد(2)یاوه گفتن(1)باور(1)عطر(1)عمر(2)قرض(1)پسر(1)گمراهی(2)نابینا(1)دیوار(1)خوش‌اخلاقی(1)حسرت(1)ریشه(1)طمعکار(1)پنهان کردن(2)پادشاه(1)جرأت(1)پرخوری(1)فروتنی(1)کم‌حرفی(2)زیان(1)خباثت(3)شهوت(1)تنگنا(1)عمل زشت(1)باتلاق(1)فرار(1)بدگمان(1)دروغگویی(1)زخم زبان(1)حرف ناسنجیده(1)نقطۀ ضعف(1)ملاحظه(1)بوی گند(1)زشتی(1)پیش‌گویی(1)ترحم(1)زن بیوه(1)پیرزن(1)زن زیبا(2)بچه‌دار نشدن(1)هر که بامش بیش، برفش بیشتر(1)مطیع کردن(1)فرسوده(1)نابودی(1)مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد(1)ممنوعیت(1)گران‌فروشی(1)اصالت(1)مخلوط کردن(1)دانستن(1)نگه داشتن(2)کشتن(1)فرزند(3)مهارت(1)