• ما برای ارسال خبرنامه به ادرس پست الکترونیک شما نیاز داریم.
  • ما تضمین میکنیم که اطلاعات صندوق پستی شما به اشتراک گذاشته نمیشود.
  • شما میتوانید در هر زمان درخواست دریافت خبرنامه را لغو نمایید.

روز خود را با یک ایده خوب شروع کنید, خبر نامه ما با عنوان "نقل قول روز"

آدرس پست الکترونیک

  • الهام بخش
  • با انگیزه
  • لغو با یک کلیک
  • رایگان!

20 موضوع برگزیده روز:

 کيم کاسالی

کيم کاسالی

Kim Casali

نقل قول روز:

"عشق یعنی... وقتی متوجه می‌شوی كه مهم‌ترین شخص زندگی‌ات فقط تو را دوست ندارد و زندگی بی‌بند و بار خود را ترجیح می‌دهد، بتوانی گریه كنی...!"

کاسالی, کيم; Kim Casali - كاشف جملات عشق يعنی... - 1941-1997 - زندگینامه

Share on facebook

تناقض


"تناقض بین گفته‌ها و منظورها، بسیار بزرگ است."
ابلینگ, فریدریش; Friedrich Ebeling - مدیر آلمانی - 1934

"تناقض‌های زیادی وجود دارد بین ظاهر و واقعیت چیزها."
دالای لاما, ; Dalai Lama - رهبر معنوی تبتی - 1935 - زندگینامه

"محور این تناقض وجودی هنرمندان می‌تواند از امور فردی و شخصی سرچشمه بگیرد و می‌تواند در حوزۀ امور تاریخی و اجتماعی و ملی خود را بنمایاند... در حوزۀ الاهیات هم این تناقض خود را نشان می‌دهد... خیام، حافظ و مولوی میدان اصلی هنرشان در تجلی تناقض‌های الاهیاتی ذهن ایشان است."
شفیعی کدکنی, محمد رضا - پژوهشگر و شاعر ایرانی - 1318 - زندگینامه

"تناقض زمانی به وجود می‌آید که یک شناخت جلوتر از زمان با حماقت آن زمان با هم برخورد کنند."
کراوس, كارل; Karl Kraus - نویسندۀ اتریشی - 1874-1936 - زندگینامه

1
تعداد در صفحه:
select
عنوان 1 تا 4 از 4