• ما برای ارسال خبرنامه به ادرس پست الکترونیک شما نیاز داریم.
  • ما تضمین میکنیم که اطلاعات صندوق پستی شما به اشتراک گذاشته نمیشود.
  • شما میتوانید در هر زمان درخواست دریافت خبرنامه را لغو نمایید.

روز خود را با یک ایده خوب شروع کنید, خبر نامه ما با عنوان "نقل قول روز"

آدرس پست الکترونیک

  • الهام بخش
  • با انگیزه
  • لغو با یک کلیک
  • رایگان!

20 موضوع برگزیده روز:

 فريدريش هبل

فريدريش هبل

Friedrich Hebbel

نقل قول روز:

"هیچ واقعیت مطلقی وجود ندارد و البته دروغ مطلق هم وجود ندارد."

هبل, فريدريش; Friedrich Hebbel - اديب آلمانی - 1813-1863 - زندگینامه

Share on facebook

تغییر ارزش‌ها


"آیا ما چنان معیارها را از دست داده‌ایم كه گمان می‌كنیم انسان باید خود را با تكنولوژی‌های جدید تطبیق دهد تا اینكه به عنوان پیش‌شرط برای تكنولوژی این موضوع را قرار دهیم كه باید با انسان تطبیق داده شود؟"
پستالوسی, هانس آ.; Hans A. Pestalozzi - جامعه‌شناس سوئیسی - 1929

"ما باید معجزۀ مادی تكنولوژی را با نیازهای معنوی طبیعت انسانی خود تطبیق دهیم."
ناسیبایت, جان; John Naisbitt - نویسندۀ آمریكایی - 1929 - زندگینامه

"جواب ما به تكنولوژی دور و برمان، توسعۀ یك ارزش بالای شخصی بود تا علیه طبیعت غیرشخصی تكنولوژی مبارزه كنیم."
ناسیبایت, جان; John Naisbitt - نویسندۀ آمریكایی - 1929 - زندگینامه

1
تعداد در صفحه:
select
عنوان 1 تا 3 از 3