• ما برای ارسال خبرنامه به ادرس پست الکترونیک شما نیاز داریم.
  • ما تضمین میکنیم که اطلاعات صندوق پستی شما به اشتراک گذاشته نمیشود.
  • شما میتوانید در هر زمان درخواست دریافت خبرنامه را لغو نمایید.

روز خود را با یک ایده خوب شروع کنید, خبر نامه ما با عنوان "نقل قول روز"

آدرس پست الکترونیک

  • الهام بخش
  • با انگیزه
  • لغو با یک کلیک
  • رایگان!

20 موضوع برگزیده روز:

 فريدريش هبل

فريدريش هبل

Friedrich Hebbel

نقل قول روز:

"هیچ واقعیت مطلقی وجود ندارد و البته دروغ مطلق هم وجود ندارد."

هبل, فريدريش; Friedrich Hebbel - اديب آلمانی - 1813-1863 - زندگینامه

Share on facebook

قمار


"قمار کردن هنر نیست، اما دست از بازی کشیدن هنر است."
از آلمان, -

"كسی كه در یك بازی غرق می‌شود، لحظۀ مرگ والدینش،‌ نزد آنها نخواهد بود."
از ژاپن, -

"قماربازی که بهانه نیاره، قماربازیه که دیگه کارش تموم شده."
بوکوفسکی, چارلز; Charles Bukowski - نويسندۀ آمريكايی - 1920-1994 - زندگینامه

"تنها امکان خارج شدن از یک قمارخانه با مقدار کمی پول این است که با مقدار زیادی وارد آن شویم."
دارک, میریل; Mireille Dark - هنرپیشۀ فرانسوی - 1938

"فقط یک قمارباز درمانده همه چیز را روی یک کارت می‌گذارد."
شیلر, فريدریش فون; Friedrich von Schiller - ادیب آلمانی - 1759-1805 - زندگینامه

"قمار کردن = انجام آزمایش روی اتفاق."
نووالیس, ; Novalis - ادیب آلمانی - 1772-1801 - زندگینامه

"با انسانی كه فقط عادت به پیروزی دارد،‌ نمی‌توان قمار بازی كرد."
هبل, فريدريش; Friedrich Hebbel - اديب آلمانی - 1813-1863 - زندگینامه

1
تعداد در صفحه:
select
عنوان 1 تا 7 از 7