• ما برای ارسال خبرنامه به ادرس پست الکترونیک شما نیاز داریم.
  • ما تضمین میکنیم که اطلاعات صندوق پستی شما به اشتراک گذاشته نمیشود.
  • شما میتوانید در هر زمان درخواست دریافت خبرنامه را لغو نمایید.

روز خود را با یک ایده خوب شروع کنید, خبر نامه ما با عنوان "نقل قول روز"

آدرس پست الکترونیک

  • الهام بخش
  • با انگیزه
  • لغو با یک کلیک
  • رایگان!

20 موضوع برگزیده روز:

 جرج برنارد شاو

جرج برنارد شاو

George Bernard Shaw

نقل قول روز:

"تاریخ‌نویس = گزارشگری كه در مكان‌هایی كه باید می‌بوده، نبوده است."

شاو, جرج برنارد; George Bernard Shaw - نویسندۀ انگلیسی - 1856-1950 - زندگینامه

Share on facebook

مصاحبه


"طرف مصاحبه = يك تور ليدر و راهنما براي گردش در میان وجود خودمان."
پولگار, آلفرد; Alfred Polgar - نویسنده و منتقد اتریشی - 1873-1955 - زندگینامه

"من هرگز نمی‌توانم از دیگران چیزی بپرسم، چون یك بند در حال صحبت كردن در مورد خودم هستم."
یونکه, هارالد; Harald Juhnke - خواننده و هنرپيشۀ آلمانی - 2005 - 1929

1
تعداد در صفحه:
select
عنوان 1 تا 2 از 2