• ما برای ارسال خبرنامه به ادرس پست الکترونیک شما نیاز داریم.
  • ما تضمین میکنیم که اطلاعات صندوق پستی شما به اشتراک گذاشته نمیشود.
  • شما میتوانید در هر زمان درخواست دریافت خبرنامه را لغو نمایید.

روز خود را با یک ایده خوب شروع کنید, خبر نامه ما با عنوان "نقل قول روز"

آدرس پست الکترونیک

  • الهام بخش
  • با انگیزه
  • لغو با یک کلیک
  • رایگان!

20 موضوع برگزیده روز:

 کيم کاسالی

کيم کاسالی

Kim Casali

نقل قول روز:

"عشق یعنی... وقتی متوجه می‌شوی كه مهم‌ترین شخص زندگی‌ات فقط تو را دوست ندارد و زندگی بی‌بند و بار خود را ترجیح می‌دهد، بتوانی گریه كنی...!"

کاسالی, کيم; Kim Casali - كاشف جملات عشق يعنی... - 1941-1997 - زندگینامه

Share on facebook

جشن


"وقتی جشن را ترك كن كه بیش از هر زمان به تو خوش می‌گذرد."
از ایتالیا, -

"كار و جشن، یكدیگر را كامل می‌كنند."
اشتراوس, لودويگ; Ludwig Strauss - نويسندۀ آلمانی - 1892-1953

"هر ساله در روز 15 سپتامبر مردم در ساعت یازده شب در تمام میادین یك ساعت تمام فریاد می‌زنند تا بتوانند‌ در تمام طول سال آینده بهتر سكوت كنند."
پاز, اوكتاويو; Octavio Paz - نویسندۀ مكزیكی - 1914-1998

"یك خانه بدون شادمانی و جشن، مانند گل بدون عطر است."
رادكی, زیگیزموند فون; Sigismund von Radecki - نويسندۀ آلمانی - 1891-1970 - زندگینامه

"اگر نخواهی زندگی را درك كنی، مانند یك جشن خواهد شد."
ریلکه, راینر ماریا; Rainer Maria Rilke - ادیب آلمانی - 1875-1926 - زندگینامه

"برای من، عظمت یك جشن در این است كه غذایش به آدم مزه كند."
گوته, یوهان وولفگانگ فون; Johann Wolfgang von Goethe - شاعر آلمانی - 1749-1832 - زندگینامه

"روزها كار، ‌شب‌ها میهمانی؛ هفته‌های بد، جشن‌های شاد! امیدوارم كه اینها كلمات جادویی آیندۀ تو باشند."
گوته, یوهان وولفگانگ فون; Johann Wolfgang von Goethe - شاعر آلمانی - 1749-1832 - زندگینامه

"فقط باید پایان كاری را جشن گرفت كه با موفقیت تمام شده باشد."
گوته, یوهان وولفگانگ فون; Johann Wolfgang von Goethe - شاعر آلمانی - 1749-1832 - زندگینامه

"زندگی بدون جشن، مانند هفتۀ بدون آخر هفته است."
لام, هرمان; Hermann Lahm - نویسندۀ آلمانی - 1948 - زندگینامه

"جشن تولدها، پله‌های نردبان زندگی هستند."
لام, هرمان; Hermann Lahm - نویسندۀ آلمانی - 1948 - زندگینامه

12
تعداد در صفحه:
select
عنوان 1 تا 10 از 14