• ما برای ارسال خبرنامه به ادرس پست الکترونیک شما نیاز داریم.
  • ما تضمین میکنیم که اطلاعات صندوق پستی شما به اشتراک گذاشته نمیشود.
  • شما میتوانید در هر زمان درخواست دریافت خبرنامه را لغو نمایید.

روز خود را با یک ایده خوب شروع کنید, خبر نامه ما با عنوان "نقل قول روز"

آدرس پست الکترونیک

  • الهام بخش
  • با انگیزه
  • لغو با یک کلیک
  • رایگان!

20 موضوع برگزیده روز:

  دالای لاما

دالای لاما

Dalai Lama

نقل قول روز:

"حقیقت قدرتمندتر از هر اسلحه‌ای است."

دالای لاما, ; Dalai Lama - رهبر معنوی تبتی - 1935 - زندگینامه

Share on facebook

حقیقت


"اگر در پی حقیقت هستی، در خود فرو برو. احساسات بیرونی می‌توانند انسان را به اشتباه بیندازند. حقیقت در درون انسان‌هاست."
آوگوستینوس, آورلیوس; Aurelius Augustinus - اسقف رمی - 354-430 - زندگینامه

"ما در جست‌وجوی حقیقت هستیم، ولی فقط آن را هر کجا که دوست داشته باشیم می‌یابیم."
ابنر – اشن‌باخ, ماری فون; Marie von Ebner-Eschenbach - نويسندۀ آلمانی - 1830-1916 - زندگینامه

"اگر مجبور شدی بین درشتی و حقیقت یکی را انتخاب کنی،‌ درشتی را انتخاب کن، اما وقتی انتخاب تو بین دروغ و جنایت بود، دروغ را برگزین."
ابنر – اشن‌باخ, ماری فون; Marie von Ebner-Eschenbach - نويسندۀ آلمانی - 1830-1916 - زندگینامه

"حقایقی كه از شنیدن آنها به هیچ عنوان شاد نمی‌شویم، همان حقایقی هستند كه بیش از همه به شنیدن آنها نیاز داریم."
از چین, -

"صدای حقیقت درست مانند صدای زنان، تیز است."
از روسیه, -

"دارو در دهان تلخ است و حقیقت به گوش‌ها اهانت می‌كند."
از ژاپن, -

"كلمات زیبا، حقیقی و حقایق، زیبا نیستند."
از ژاپن, -

"نباید سر حقیقت چانه زد."
استریندبرگ, آگوست; August Strindberg - نویسندۀ سوئدی - 1849-1912 - زندگینامه

"خداوند انتخاب بین حقیقت و خوابیدن را به هر آدمی می‌دهد. هر کدام را که می‌خواهی بردار. در هر صورت هیچ‌یک را به دست نمی‌آوری."
امرسان, رالف والدو; Ralph Waldo Emerson - فیلسوف آمریكایی - 1803-1882 - زندگینامه

"امروز یک چیز بسیار مهم وجود دارد که در بستر مرگ به سر می‌برد و آن حقیقت است."
اورتگا ای گاست, خوزه; José Ortega y Gasset - فیلسوف اسپانیایی - 1883-1955 - زندگینامه

تعداد در صفحه:
select
عنوان 1 تا 10 از 132