• ما برای ارسال خبرنامه به ادرس پست الکترونیک شما نیاز داریم.
  • ما تضمین میکنیم که اطلاعات صندوق پستی شما به اشتراک گذاشته نمیشود.
  • شما میتوانید در هر زمان درخواست دریافت خبرنامه را لغو نمایید.

روز خود را با یک ایده خوب شروع کنید, خبر نامه ما با عنوان "نقل قول روز"

آدرس پست الکترونیک

  • الهام بخش
  • با انگیزه
  • لغو با یک کلیک
  • رایگان!

20 موضوع برگزیده روز:

 لودویگ مارکوس

لودویگ مارکوس

Ludwig Marcuse

نقل قول روز:

"باور کردن چیزهای چاپ شده از زمان گوتنبرگ، بزرگ‌ترین خرافۀ دنیا است."

مارکوس, لودویگ; Ludwig Marcuse - فیلسوف آلمانی - 1894-1971 - زندگینامه

Share on facebook

اسلوب نوشتن


"اگر دیدی که اسلوب نوشتن یک نویسنده با ترس، صاف و سوهان‌زده شده است، مطمئن باش که نویسنده به موضوعات غیرمهم می‌پردازد."
سنکا, لوكيوس آنايوس; Lucius Annaeus Seneca - فیلسوف رمی - 1-65 - زندگینامه

"اولین و بله، تقریباً تنها قانون کافی برای اسلوب خوب نوشتن این است که آدم چیزی برای گفتن داشته باشد."
شوپنهاور, آرتور; Arthur Schopenhauer - فیلسوف آلمانی - 1788-1860 - زندگینامه

"اسلوب نوشتن، بازتاب دقیق افکار است."
شوپنهاور, آرتور; Arthur Schopenhauer - فیلسوف آلمانی - 1788-1860 - زندگینامه

"اسلوب نوشتن = حذف صحیح چیزهای غیر مهم."
فویرباخ, آنزلم; Anselm Feuerbach - نقاش آلمانی - 1829-1880 - زندگینامه

"اسلوب نویسندگی داشتن یعنی قرار دادن کلمات، طوری که افکار به گردش بروند."
لوبرگر, هانس; Hans Lohberger - نویسندۀ اتریشی - 1920-1979

"بهبود بخشیدن اسلوب نوشتن به معنای بهبود بخشیدن به افکار است."
نیچه, فریدريش ویلهلم; Friedrich Wilhelm Nietzsche - فيلسوف آلمانی - 1844-1900 - زندگینامه

"اسلوب نوشتن = توانایی بیان موضوعات پیچیده به شکلی ساده و نه برعکس."
کوکتو, ژان; Jean Cocteau - نویسندۀ فرانسوی - 1889-1963 - زندگینامه

1
تعداد در صفحه:
select
عنوان 1 تا 7 از 7
而燕窝就更不用说了,生来就拥有“美容基因”丰胸产品。燕窝中含有一种非常重要的多肽类激素——表皮生长因子,它能刺激多种细胞的分裂增殖丰胸食物,促进细胞分化,对受损皮肤进行快速修复,促进手术创口和创面的愈合,还能影响人体皮肤的细腻和老化丰胸方法,能启动衰老皮肤的细胞,使皮肤变得光滑而有弹性并因此被誉为“美容基因”酒酿蛋丰胸食物