• ما برای ارسال خبرنامه به ادرس پست الکترونیک شما نیاز داریم.
  • ما تضمین میکنیم که اطلاعات صندوق پستی شما به اشتراک گذاشته نمیشود.
  • شما میتوانید در هر زمان درخواست دریافت خبرنامه را لغو نمایید.

روز خود را با یک ایده خوب شروع کنید, خبر نامه ما با عنوان "نقل قول روز"

آدرس پست الکترونیک

  • الهام بخش
  • با انگیزه
  • لغو با یک کلیک
  • رایگان!

20 موضوع برگزیده روز:

 جرج مردیت

جرج مردیت

George Meredith

نقل قول روز:

"نثر می‌تواند غروب و نور ماه را تصویر کند، اما برای خواندن شفق صبح، نیاز به یک شاعر است."

مردیت, جرج; George Meredith - نویسنده و شاعر انگلیسی - 1828-1909

Share on facebook

عمل کردن


"یک قاشق پر از عمل بهتر از یک خاک‌انداز پر از نصیحت است."
از آلمان, -

"كوتاه‌ترین جواب، عمل انسان است."
از انگلستان, -

"بهتر است چراغی بیفروزی تا اینكه از تاریكی گله كنی."
از چین, -

"فاصلۀ قلب تا دهان،‌ درست به اندازۀ دهان تا دست است."
از فرانسه, -

"امید، آغاز بدی برای عمل كردن است."
از مجارستان, -

"باید اتفاقی بیفتد، چون اگر به‌زودی اتفاقی نیفتد، ممكن است كه اتفاقی بیفتد!"
از مونیخ, -

"اعمال، میوه و کلمات، برگ هستند."
از یونان, -

"درست زندگی كردن یعنی با انرژی عمل كردن."
اسمیت, سیموئل; Samuel Smith - اصلاح‌طلب اجتماعی بریتانیایی - ٭

"خردمند بدون عمل مانند ابر بدون باران است."
اشتاین‌بك, جان; John Steinbeck - نویسندۀ آمریكایی - 1902-1968 - زندگینامه

"وارد عمل شو! در این صورت سرنوشت تسلیم می‌شود."
امرسان, رالف والدو; Ralph Waldo Emerson - فیلسوف آمریكایی - 1803-1882 - زندگینامه

تعداد در صفحه:
select
عنوان 1 تا 10 از 57