• ما برای ارسال خبرنامه به ادرس پست الکترونیک شما نیاز داریم.
  • ما تضمین میکنیم که اطلاعات صندوق پستی شما به اشتراک گذاشته نمیشود.
  • شما میتوانید در هر زمان درخواست دریافت خبرنامه را لغو نمایید.

روز خود را با یک ایده خوب شروع کنید, خبر نامه ما با عنوان "نقل قول روز"

آدرس پست الکترونیک

  • الهام بخش
  • با انگیزه
  • لغو با یک کلیک
  • رایگان!

20 موضوع برگزیده روز:

 کيم کاسالی

کيم کاسالی

Kim Casali

نقل قول روز:

"عشق یعنی... وقتی متوجه می‌شوی كه مهم‌ترین شخص زندگی‌ات فقط تو را دوست ندارد و زندگی بی‌بند و بار خود را ترجیح می‌دهد، بتوانی گریه كنی...!"

کاسالی, کيم; Kim Casali - كاشف جملات عشق يعنی... - 1941-1997 - زندگینامه

Share on facebook

عشق یعنی...


"عشق یعنی... چیزی كه آدم به آن نیاز دارد. برای اینكه قلب‌هایمان بتپد، به عشق نیاز داریم."
کاسالی, کيم; Kim Casali - كاشف جملات عشق يعنی... - 1941-1997 - زندگینامه

"عشق يعنی... یك ریسمان كه وقتی پاره شود،‌ می‌توان آن را دوباره به هم گره زد... اما دو انتهای آن دیگر هرگز در جای سابق خود قرار نمی‌گیرند."
کاسالی, کيم; Kim Casali - كاشف جملات عشق يعنی... - 1941-1997 - زندگینامه

"عشق یعنی... وقتی متوجه می‌شوی كه مهم‌ترین شخص زندگی‌ات فقط تو را دوست ندارد و زندگی بی‌بند و بار خود را ترجیح می‌دهد، بتوانی گریه كنی...!"
کاسالی, کيم; Kim Casali - كاشف جملات عشق يعنی... - 1941-1997 - زندگینامه

"عشق یعنی... برداشتن اولین قدم برای آشتی!"
کاسالی, کيم; Kim Casali - كاشف جملات عشق يعنی... - 1941-1997 - زندگینامه

"عشق یعنی... با تمام وجود برای خوشبخت كردن او بكوشی."
کاسالی, کيم; Kim Casali - كاشف جملات عشق يعنی... - 1941-1997 - زندگینامه

"عشق یعنی... چیزی كه با تمام سختی‌های راه، دو انسان را به هم می‌رساند."
کاسالی, کيم; Kim Casali - كاشف جملات عشق يعنی... - 1941-1997 - زندگینامه

"عشق یعنی... امنیتی كه به آن نیاز داریم."
کاسالی, کيم; Kim Casali - كاشف جملات عشق يعنی... - 1941-1997 - زندگینامه

"عشق یعنی... وقتی حتی از آواز او در حمام هم لذت ببری."
کاسالی, کيم; Kim Casali - كاشف جملات عشق يعنی... - 1941-1997 - زندگینامه

"عشق یعنی... وقتی لبخند او دل تو را بلرزاند."
کاسالی, کيم; Kim Casali - كاشف جملات عشق يعنی... - 1941-1997 - زندگینامه

"عشق یعنی... اشتیاقی كه در خارزار می‌روید."
کاسالی, کيم; Kim Casali - كاشف جملات عشق يعنی... - 1941-1997 - زندگینامه

تعداد در صفحه:
select
عنوان 1 تا 10 از 160