• ما برای ارسال خبرنامه به ادرس پست الکترونیک شما نیاز داریم.
  • ما تضمین میکنیم که اطلاعات صندوق پستی شما به اشتراک گذاشته نمیشود.
  • شما میتوانید در هر زمان درخواست دریافت خبرنامه را لغو نمایید.

روز خود را با یک ایده خوب شروع کنید, خبر نامه ما با عنوان "نقل قول روز"

آدرس پست الکترونیک

  • الهام بخش
  • با انگیزه
  • لغو با یک کلیک
  • رایگان!

20 موضوع برگزیده روز:

 کارل پتر فرولینگ

نقل قول روز:

"آدم باید اصولی داشته باشد، ولی اصولی که او را به خاک سیاه ننشانند."

فرولینگ, کارل پتر; Carl Peter Fröhling - زبان‌شناس و فیلسوف آلمانی - 1933

Share on facebook

ماهاتما گاندی

 ماهاتما گاندی
گاندی; ماهاتما
Mohandas Karamchand Gandhi
سیاستمدار هندی
تاریخ تولد - وفات: 1869-1948

مهانداس کارامچاند گاندی در 2 اكتبر 1869 در ایالت گجرات هند به دنیا آمد. خانوادۀ او هندو بود و از كودكی از خوردن گوشت پرهیز می‌كرد.

گاندی در 1883 و در 13 سالگی با دختری هم‌سن خود ازدواج كرد. سپس برای تحصیل به انگلستان رفت.

شیوۀ مبارزۀ گاندی مبنی بر عدم خشونت و نافرمانی مدنی بود. گاندی مجدانه براین باور پافشاری می‌کرد که فردی که به جامعه خدمت می‌کند باید زندگی ساده‌ای داشته باشد واین ساده زیستی را درآیین برهمایی می‌دید. گاندی در هر هفته یک روز را روزۀ سکوت می‌گرفت.

از وقتی به هند بازگشت، لباسی هندی و از پارچۀ ارزان نخی بر تن می‌كرد. معتقد بود اگر هندی‌ها پارچۀ لباس‌های خود را با چرخ نخ‌ریسی ببافند بهتر از پارچۀ فاستونی انگلیسی است و با این‌کار ضربۀ اقتصادی سنگینی بر پیکرۀ استعمارگران انگلیسی در هند وارد خواهند آورد. بعدها علامت چرخ نخ‌ریسی برروی پرچم کنگرۀ ملی هند نقش بست.

ماهاتما گاندی در 30 ژانویه 1940 در دهلی از دنیا رفت.