• ما برای ارسال خبرنامه به ادرس پست الکترونیک شما نیاز داریم.
  • ما تضمین میکنیم که اطلاعات صندوق پستی شما به اشتراک گذاشته نمیشود.
  • شما میتوانید در هر زمان درخواست دریافت خبرنامه را لغو نمایید.

روز خود را با یک ایده خوب شروع کنید, خبر نامه ما با عنوان "نقل قول روز"

آدرس پست الکترونیک

  • الهام بخش
  • با انگیزه
  • لغو با یک کلیک
  • رایگان!

20 موضوع برگزیده روز:

 راك هادسن

راك هادسن

Rock Hudson

نقل قول روز:

"من با رسم زیبا و قدیمی بوسیدن دست خانم‌ها كاملا موافق هستم؛ بالاخره آدم باید از یك نقطه آغاز كند."

هادسن, راك; Rock Hudson - هنرپیشۀ آمریكایی - 1925-1985

Share on facebook

جان ناسیبایت

 جان ناسیبایت
ناسیبایت; جان
John Naisbitt
نویسندۀ آمریكایی
تاریخ تولد - وفات: 1929

جان ناسیبایت، نویسندۀ آمریکایی در 15 ژانویۀ 1929 در سالت لیک سیتی به دنیا آمد. مرکز ثقل کارهای او در رابطه با تحقیق آینده است. او در هاروارد علوم سیاسی خواند. در دوران جان اف. کندی معاون وزیر تربیت بود. در 1982 اولین کتاب او منتشر شد. از آن زمان در تمام دنیا سخنرانی‌هایی انجام داده است. کتاب تغییرات بزرگ او بیش از 9 میلیون و به طور کلی کتاب‌های او در سراسر جهان بیش از 16 میلیون نسخه به فروش رفت است.

آثار: تغییرات بزرگ، تغییرات بزرگ 2000، تناقض جهانی شدن، تغییرات بزرگ آسیا