• ما برای ارسال خبرنامه به ادرس پست الکترونیک شما نیاز داریم.
  • ما تضمین میکنیم که اطلاعات صندوق پستی شما به اشتراک گذاشته نمیشود.
  • شما میتوانید در هر زمان درخواست دریافت خبرنامه را لغو نمایید.

روز خود را با یک ایده خوب شروع کنید, خبر نامه ما با عنوان "نقل قول روز"

آدرس پست الکترونیک

  • الهام بخش
  • با انگیزه
  • لغو با یک کلیک
  • رایگان!

20 موضوع برگزیده روز:

  از هندوستان

از هندوستان

نقل قول روز:

"خندیدن، رقص تنفس است."

از هندوستان, ; - -

Share on facebook

ولتر

  ولتر
ولتر;
Voltaire
اديب فرانسوی
تاریخ تولد - وفات: 1694-1778

فرانسوا- ماری آروئه مشهور به ولتر در 21 نوامبر 1694 در پاریس متولد شد. تحصیلات خود را در مدرسه لوئی کبیر به اتمام رسانید و بعد به انجمنی به نام تمپل پیوست و سپس به شاگردی یکی از قضات دادگستری فرانسه درآمد. پس از چندی جایزۀ آکادمی فرانسه به وی تعلق گرفت.

در سال 1715 اشعاری بر ضد فیلیپ دوم سرود که باعث زندانی شدن او در باستیل شد. در ایام زندان نام مستعار ولتر را برای خود برگزید. پس از چندی مورد عفو قرار گرفت و آزاد شد، ولی دوباره پس از مدت کوتاهی مورد اتهام قرار گرفت، این بار قبل از دستگیری به انگلستان گریخت.

ولتر در 30 ماه مه 1778 در اثر كار و خستگی زیاد از دنیا رفت.

آثار: اودیپ، بروتوس، تانكرد، دوشیزۀ اسكاتلندی، دوشزۀ اورلئان، تاریخ پارلمان پاریس، مرگ سزار، مردك بیچاره، فرهنگ فلسفی،  فلسفۀ تاریخ، تعصب

而燕窝就更不用说了,生来就拥有“美容基因”丰胸产品。燕窝中含有一种非常重要的多肽类激素——表皮生长因子,它能刺激多种细胞的分裂增殖丰胸食物,促进细胞分化,对受损皮肤进行快速修复,促进手术创口和创面的愈合,还能影响人体皮肤的细腻和老化丰胸方法,能启动衰老皮肤的细胞,使皮肤变得光滑而有弹性并因此被誉为“美容基因”酒酿蛋丰胸食物