• ما برای ارسال خبرنامه به ادرس پست الکترونیک شما نیاز داریم.
  • ما تضمین میکنیم که اطلاعات صندوق پستی شما به اشتراک گذاشته نمیشود.
  • شما میتوانید در هر زمان درخواست دریافت خبرنامه را لغو نمایید.

روز خود را با یک ایده خوب شروع کنید, خبر نامه ما با عنوان "نقل قول روز"

آدرس پست الکترونیک

  • الهام بخش
  • با انگیزه
  • لغو با یک کلیک
  • رایگان!

20 موضوع برگزیده روز:

 جرج مردیت

جرج مردیت

George Meredith

نقل قول روز:

"نثر می‌تواند غروب و نور ماه را تصویر کند، اما برای خواندن شفق صبح، نیاز به یک شاعر است."

مردیت, جرج; George Meredith - نویسنده و شاعر انگلیسی - 1828-1909

Share on facebook

کورش کبیر

  کورش کبیر
کورش کبیر;

امپراطور ایران
تاریخ تولد - وفات: 576 یا 600 - 529 پیش از میلاد مسیح

کوروش کبیر، امپراطور ایران و بنیان‌گذار شاهنشاهی هخامنشی، در حدود سال 576 یا 600 پیش از میلاد مسیح در انشان پارس به دنیا آمد. کوروش به مدت سی سال، از سال 559 تا 529 پیش از میلاد، بر ایران فرمانروایی کرد.

تمام مورخان در بارهٔ او توافق دارند که پادشاهی با عزم، خردمند و مهربان بوده که در موارد مشکل به عقل بیش از قدرت خویش متوسل می‌شده و برخلاف پادشاهان آشور و بابل، با مردم مغلوب رئوف و مهربان بوده است. جنگ و بوی خون او را برخلاف فاتحان دیگر مغرور نکرد و رفتار او با پادشاهان مغلوب لیدیه و بابل، سیاست تسامح او را به خوبی نشان می‌دهد. با پادشاهان مغلوب به اندازه‌ای مهربانی می‌کرد که آنها دوست کوروش می‌شدند و در مواقع مشکل به او یاری می‌نمودند. با مذهب و معتقدات مردم کاری نداشت، بلکه برای جذب قلوب ملل، آداب مذهبی آنها را محترم می‌داشت. شهرها و ممالکی که تحت تسلط او در می‌آمدند، هیچگاه معرض قتل و غارت واقع نمی‌شدند. آنچه در باب وی برای مورخان جای تردید ندارد، قطعاً این است که لیاقت نظامی و سیاسی فوق‌العاده در وجود او، با چنان انسانیت و مروتی در آمیخته بود که در تاریخ پادشاهان شرقی پدیده‌ای به‌ کلی تازه به شمار می‌آمد. کوروش از ذکر عناوین و القاب احتراز داشت، در کتیبه‌هایی که از او مانده، این عبارت ساده خوانده می‌شود، من کوروش شاه هخامنشی هستم. حال آنکه شاهان دیگر خود را خدا می‌خواندند.

کوروش به سنت و ادیان سرزمین‌های فتح شده احترام می‌گذاشت. پارسی‌ها او را پدر، روحانیان بابل او را برگزیدۀ مردوک، یهودی‌ها او را مسیح فرستاده شده از جانب یهوه و یونانیان او را فاتحی بزرگ و سیاستمداری باهوش می‌دانستند. گزنفون در کورش‌نامه او را حکمرانی آرمانی و ايده آل توصیف می‌کند. هرودوت می‌گوید که یونانیان او را سرور و قانون‌گذار می‌نامیدند. به گفتۀ هرودوت، کوروش نسب شاهانه داشته‌ است. هرودوت و گزنفون گزارش داده‌اند که کوروش حاصل ازدواج کمبوجیه یکم و ماندانا، دختر پادشاه قدرتمند ماد بوده است. سیسرون به استناد دینون، مورخ یونانی گزارش می‌دهد که کوروش در چهل سالگی شاه شد و 30 سال سلطنت کرد.

مشهور است که نام همسر کوروش، کاساندان و از تبار هخامنشیان بوده است. حاصل ازدواج کوروش با کاساندان، دو پسر و سه دختر به نام‌های که نام‌هایشان کمبوجیه دوم،‌ بردیا، آتوسا، رکسانا و آرتیستوته بوده است. آتوسا بعدها با داریوش کبیر ازدواج کرد و مادر خشایارشا، پادشاه قدرتمند ایرانی شد.

منشور حقوق بشر کوروش که با نام استوانه کوروش نیر شناخته می‌شود، از جنس سفال است و طبق گفته‌های باستان‌شناسان در سال 539 پیش از میلاد توسط کوروش دوم هخامنشی ساخته شده ‌است. دور تا دور این استوانۀ سفالین به زبان میخی بابلی، سخنان و فرمان‌های شاه ایران نقش بسته‌است. بر این استوانه شرح فتح بابل توسط کوروش دوم و اسارت نبونعید، آخرین شاه بابل در سال 539 پیش از میلاد مسیح نگاشته شده ‌است. شاه هخامنشی پیروزی خود را به مردوک، کهن‌ترین خدای بابل نسبت داده ‌است. در این منشور او از بازگرداندن پیکر خدایانی که نبونعید از معابد مختلف جمع و به بابل آورده بود، خبر می‌دهد. او به بازسازی معابد ویران شده پرداخت و اسرایی را که شاهان بابل نگه می‌داشتند، آزاد کرد. بازگرداندن اسرای یهودی در این منشور ذکر نشده، اما آزاد کردن آنها بخشی از سیاست شاه هخامنشی پس از فتح بابل بوده‌است. از منشور کوروش به عنوان اولین منشور حقوق بشر در جهان یاد می‌شود.

کورش کبیر در سال 529 پیش از میلاد مسیح از دنیا رفت.