• ما برای ارسال خبرنامه به ادرس پست الکترونیک شما نیاز داریم.
  • ما تضمین میکنیم که اطلاعات صندوق پستی شما به اشتراک گذاشته نمیشود.
  • شما میتوانید در هر زمان درخواست دریافت خبرنامه را لغو نمایید.

روز خود را با یک ایده خوب شروع کنید, خبر نامه ما با عنوان "نقل قول روز"

آدرس پست الکترونیک

  • الهام بخش
  • با انگیزه
  • لغو با یک کلیک
  • رایگان!

20 موضوع برگزیده روز:

  از هندوستان

از هندوستان

نقل قول روز:

"لبخندی كه می‌فرستی، به سویت بازمی‌گردد."

از هندوستان, ; - -

Share on facebook

ابوالقاسم فردوسی

 ابوالقاسم فردوسی
فردوسی; ابوالقاسم

شاعر حماسه‌سرای ایرانی
تاریخ تولد - وفات: 319-397 هجری شمسی

ابوالقاسم فردوسی، شاعر حماسه‌سرای ایرانی، در سال 319 هجری شمسی در روستای پاژ به دنیا آمد. بر پایهٔ اشاره‌های ضمنی فردوسی دانسته شده که دهقان و دهقان‌زاده بوده است. در بارهٔ دوران کودکی و جوانی او نه خود شاعر سخنی گفته و نه در بن‌مایه‌های کهن جز افسانه و خیال‌بافی چیزی به چشم می‌خورد. با این حال از دقت در ساختار زبانی و بافت تاریخی - فرهنگی شاهنامه، می‌توان دریافت که او در دوران پرورش و بالندگی خویش از راه مطالعه و ژرف‌نگری در سروده‌ها و نوشتارهای پیشینیان خویش سرمایهٔ کلانی اندوخته که بعدها دست‌مایهٔ او در سرایش شاهنامه شده ‌است. همچنین از شاهنامه این گونه برداشت کرده‌اند که فردوسی با زبان عربی و دیوان‌های شاعران عرب و نیز با زبان پهلوی آشنا بوده ‌است.

کودکی و جوانی فردوسی در زمان سامانیان سپری شد. پادشاهان سامانی از دوستداران ادب فارسی بودند. آغاز سرودن شاهنامه را بر پایهٔ شاهنامۀ ابومنصوری از زمان سی سالگی فردوسی می‌دانند، اما با درنگریستن به توانایی فردوسی می‌توان چنین برداشت کرد که وی در جوانی نیز به سرایندگی می‌پرداخته و چه بسا سرودن بخش‌هایی از شاهنامه را در همان زمان و بر پایهٔ داستان‌های کهنی که در داستان‌های گفتاری مردم جای داشته‌اند، آغاز کرده ‌است.

فردوسی پس از آگاهی یافتن از مرگ دقیقی توسی و نیمه‌ کاره ماندن گشتاسب‌نامه سرودهٔ او به نگاشته شدن شاهنامۀ ابومنصوری که به نثر و بن‌مایهٔ دقیقی توسی در سرودن گشتاسب‌نامه  بوده ‌است پی برد و به دنبال آن به بخارا، پایتخت سامانیان رفت تا آن را بیابد و بازمانده آن را به شعر در آورد. او در این سفر کتاب مذکور را نیافت، اما در بازگشت به توس، امیرک منصور که از دوستان وی بود، نسخه‌ای از آن را در اختیار فردوسی نهاد.

شاهنامه پرآوازه‌ترین سرودهٔ فردوسی و یکی از بزرگ‌ترین نوشته‌های ادبیان کهن فارسی است. فردوسی سرودن شاهنامه را بر پایهٔ نوشتار ابومنصوری در حدود سال 370 هجری قمری آغاز کرد و در سال 384 هجری قمری آن را به پایان رساند. این ویرایش نخستین شاهنامه بود و فردوسی نزدیک به بیست سال دیگر در تکمیل و تهذیب آن کوشید. این سال‌ها هم‌زمان با برافتادن سامانیان و برآمدن سلطان محمود غزنوی بود. فردوسی در سال 394 هجری قمری و در سن شصت و پنج سالگی بر آن شد که شاهنامه را به سلطان محمود اهدا کند. از این رو دست به کار تدوین ویرایش تازه‌ای از شاهنامه شد. پایان ویرایش دوم شاهنامه در سال 400 هجری قمری در هفتاد و یک سالگی فردوسی بوده‌ است.

فردوسی شاهنامه را در شش یا هفت دفتر به دربار غزنه نزد سلطان محمود فرستاد. به گفتۀ خود او، سلطان محمود «نکرد اندر این داستان‌ها نگاه» و پاداشی هم برای وی نفرستاد. بنابراین بخش‌های دیگری به شاهنامه افزود که بیشتر در گله و انتقاد از محمود و تلخ‌کامی سراینده از اوضاع زمانه بوده ‌است. در روزهای پایانی زندگی فردوسی از سن خود دو بار یاد کرده و خود را هشتاد ساله و جای دیگر هفتاد و شش ساله خوانده ‌است.

نام و آوازه فردوسی در همه جای جهان شناخته شده و ستوده شده و شاهنامۀ او به بسیاری از زبان‌های زنده جهان ترجمه شده ‌است.

ابوالقاسم فردوسی در سال 397 هجری شمسی در توس از دنیا رفت.

اثر: شاهنامه

而燕窝就更不用说了,生来就拥有“美容基因”丰胸产品。燕窝中含有一种非常重要的多肽类激素——表皮生长因子,它能刺激多种细胞的分裂增殖丰胸食物,促进细胞分化,对受损皮肤进行快速修复,促进手术创口和创面的愈合,还能影响人体皮肤的细腻和老化丰胸方法,能启动衰老皮肤的细胞,使皮肤变得光滑而有弹性并因此被誉为“美容基因”酒酿蛋丰胸食物