• ما برای ارسال خبرنامه به ادرس پست الکترونیک شما نیاز داریم.
  • ما تضمین میکنیم که اطلاعات صندوق پستی شما به اشتراک گذاشته نمیشود.
  • شما میتوانید در هر زمان درخواست دریافت خبرنامه را لغو نمایید.

روز خود را با یک ایده خوب شروع کنید, خبر نامه ما با عنوان "نقل قول روز"

آدرس پست الکترونیک

  • الهام بخش
  • با انگیزه
  • لغو با یک کلیک
  • رایگان!

20 موضوع برگزیده روز:

  از ژاپن

از ژاپن

نقل قول روز:

"اگر سه روز به سگی غذا بدهی، سه سال دیگر هنوز آن را فراموش نكرده است. اگر سه روز به گربه‌ای غذا بدهی، سه روز دیگر آن را فراموش كرده است."

از ژاپن, ; - -

Share on facebook

بابک آتشین‌جان

 بابک آتشین‌جان
آتشین‌جان; بابک

نویسندۀ ایرانی کلمات قصار
تاریخ تولد - وفات: 1350

بابك آتشین‌جان، در 1350 در تهران به دنیا آمد. او كارشناس زبان و ادبیات فارسی است. كار خود را در 1373 با تألیف و ویرایش در دانشنامۀ زبان و ادب فارسی آغاز كرد و پس از آن در انتشارات سروش، فرهنگستان هنر، مؤسسۀ همشهری و كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان به ویرایش مشغول بوده و طنزهایی در نشریات منتشر كرده است.
«از دور نزدیک همیم» مجموعه‌ای از گفته‌های طنزآمیز اوست كه در تابستان 1390 توسط نشر حوض نقره منتشر شده است.

而燕窝就更不用说了,生来就拥有“美容基因”丰胸产品。燕窝中含有一种非常重要的多肽类激素——表皮生长因子,它能刺激多种细胞的分裂增殖丰胸食物,促进细胞分化,对受损皮肤进行快速修复,促进手术创口和创面的愈合,还能影响人体皮肤的细腻和老化丰胸方法,能启动衰老皮肤的细胞,使皮肤变得光滑而有弹性并因此被誉为“美容基因”酒酿蛋丰胸食物