• ما برای ارسال خبرنامه به ادرس پست الکترونیک شما نیاز داریم.
  • ما تضمین میکنیم که اطلاعات صندوق پستی شما به اشتراک گذاشته نمیشود.
  • شما میتوانید در هر زمان درخواست دریافت خبرنامه را لغو نمایید.

روز خود را با یک ایده خوب شروع کنید, خبر نامه ما با عنوان "نقل قول روز"

آدرس پست الکترونیک

  • الهام بخش
  • با انگیزه
  • لغو با یک کلیک
  • رایگان!

20 موضوع برگزیده روز:

 ویكتور مویس گلداشمیت

ویكتور مویس گلداشمیت

Victor Moritz Goldschmidt

نقل قول روز:

"آغاز كار مشكل است. فقط گاهی نیمه‌كاره رها كردن آن مشكل‌تر است."

گلداشمیت, ویكتور مویس; Victor Moritz Goldschmidt - شیمی‌دان سوئیسی - نروژی - 1888-1947

Share on facebook

ژوزف ژوبر

 ژوزف ژوبر
ژوبر; ژوزف
Joseph Joubert
اخلاق‌گرای فرانسوی
تاریخ تولد - وفات: 1754-1824

ژوزف ژوبر، اخلاق‌گرای فرانسوی در 7 ماه مه 1754 در مونتیناک به دنیا آمد. از چهارده سالگی به کالج مذهبی در تولوز رفت که بعدها تا 1776 در همان جا تدریس می‌کرد. 1778 به پاریس رفت و در آنجا با دالامبر و دیدرو آشنا شد و با شاتوبریان هم دوستی صمیمانه‌ای برقرار کرد.

ژوبر در تمام زندگی خود هیچ اثری منتشر نکرد، اما زیاد نامه‌نگاری می کرد و در مورد هستی انسان، ادبیات و موضوعات دیگر یادداشت‌های زیادی داشت. پس از مرگش، بیوۀ او یادداشت‌ها را به شاتوبریان داد که در 1838 در شکل یک منتخب و تحت عنوان مجموعه افکار آقای ژوبر منتشر کرد. آثار ژوبر به زبان‌های زیادی ترجمه شده است. یکی از مترجمین انگلیسی آثار او پل آستر است.

ژوزف ژوبر در 4 ماه مه 1824 در پاریس از دنیا رفت.

آثار: اندیشه‌ها، دفترها