• ما برای ارسال خبرنامه به ادرس پست الکترونیک شما نیاز داریم.
  • ما تضمین میکنیم که اطلاعات صندوق پستی شما به اشتراک گذاشته نمیشود.
  • شما میتوانید در هر زمان درخواست دریافت خبرنامه را لغو نمایید.

روز خود را با یک ایده خوب شروع کنید, خبر نامه ما با عنوان "نقل قول روز"

آدرس پست الکترونیک

  • الهام بخش
  • با انگیزه
  • لغو با یک کلیک
  • رایگان!

20 موضوع برگزیده روز:

 آنتون برت

نقل قول روز:

"اولین ندا‌ی عشق، آخرین حركت از روی عقل سلیم است."

برت, آنتون; Anton Bert - ٭ - ٭

Share on facebook

پایان سخنرانی - ناشناس

پایان سخنرانی

ناشناس, ; - -

"یک سخنرانی باید آن قدر کوتاه باشد که تو آغاز و پایان آن را به خاطر بیاوری."

"در خاتمه از تمام کسانی که هنوز بیدار هستند می‌خواهم سالن را به آرامی ترک کنند تا دیگران بیدار نشوند!"

"(آخرین سخنران یک لیست بالا بلند از سخرنانان:) پدرم به من گفت، وقتی امشب تو را برای سخنرانی صدا کردند، از جا بلند شو تا همه تو را ببینند، با صدای بلند حرف بزن تا همه صدایت را بشنوند و به سرعت سخنرانی خود را تمام کن تا همه از تو خوششان بیاید."

"پایان یک سخنرانی بدون جمع‌بندی خوب نیست، اما یک جمع‌بندی بدون ‌پایان بدتر است."

1
تعداد در صفحه:
select
عنوان 1 تا 4 از 4
而燕窝就更不用说了,生来就拥有“美容基因”丰胸产品。燕窝中含有一种非常重要的多肽类激素——表皮生长因子,它能刺激多种细胞的分裂增殖丰胸食物,促进细胞分化,对受损皮肤进行快速修复,促进手术创口和创面的愈合,还能影响人体皮肤的细腻和老化丰胸方法,能启动衰老皮肤的细胞,使皮肤变得光滑而有弹性并因此被誉为“美容基因”酒酿蛋丰胸食物