• ما برای ارسال خبرنامه به ادرس پست الکترونیک شما نیاز داریم.
  • ما تضمین میکنیم که اطلاعات صندوق پستی شما به اشتراک گذاشته نمیشود.
  • شما میتوانید در هر زمان درخواست دریافت خبرنامه را لغو نمایید.

روز خود را با یک ایده خوب شروع کنید, خبر نامه ما با عنوان "نقل قول روز"

آدرس پست الکترونیک

  • الهام بخش
  • با انگیزه
  • لغو با یک کلیک
  • رایگان!

20 موضوع برگزیده روز:

 جان ديويدسون راکفلر

جان ديويدسون راکفلر

John Davison Rockefeller

نقل قول روز:

"من كلاً براساس این شعار كار می‌كنم كه اگر می توان انجام كاری را به دیگری واگذار كرد،‌ نباید آن را خودمان انجام دهیم."

راکفلر, جان ديويدسون; John Davison Rockefeller - كارخانه‌دار آمریكایی - 1839-1937 - زندگینامه

Share on facebook

کتاب - یوهان وولفگانگ فون گوته

کتاب

گوته, یوهان وولفگانگ فون; Johann Wolfgang von Goethe - شاعر آلمانی - 1749-1832 - زندگینامه

"در واقع ما فقط از كتاب‌هایی درس می‌گیریم و می‌آموزیم كه قادر به ارزش‌یابی آنها نیستیم. نویسندۀ كتابی كه بتوانیم در مورد آن قضاوت كنیم،‌ باید از ما درس بگیرد."

"كتاب‌هایی وجود دارند كه انسان از طریق مطالعۀ آنها از همه چیز سر در می‌آورد و با این احوال در خاتمه چیزی از آنها نمی‌فهمد."

"آیا آن بخش از کتاب‌ها را نوازش نمی‌کنیم که به آنها بسیار احساس نزدیکی کرده‌ایم؟"

1
تعداد در صفحه:
select
عنوان 1 تا 3 از 3