• ما برای ارسال خبرنامه به ادرس پست الکترونیک شما نیاز داریم.
  • ما تضمین میکنیم که اطلاعات صندوق پستی شما به اشتراک گذاشته نمیشود.
  • شما میتوانید در هر زمان درخواست دریافت خبرنامه را لغو نمایید.

روز خود را با یک ایده خوب شروع کنید, خبر نامه ما با عنوان "نقل قول روز"

آدرس پست الکترونیک

  • الهام بخش
  • با انگیزه
  • لغو با یک کلیک
  • رایگان!

20 موضوع برگزیده روز:

 ویكتور مویس گلداشمیت

ویكتور مویس گلداشمیت

Victor Moritz Goldschmidt

نقل قول روز:

"آغاز كار مشكل است. فقط گاهی نیمه‌كاره رها كردن آن مشكل‌تر است."

گلداشمیت, ویكتور مویس; Victor Moritz Goldschmidt - شیمی‌دان سوئیسی - نروژی - 1888-1947

Share on facebook

کتاب - فرانسیس بیکن

کتاب

بیکن, فرانسیس; Francis Bacon - سیاستمدار و فیلسوف انگلیسی - 1561-1626 - زندگینامه

"كتاب‌ها، كشتی‌هایی هستند كه از دریاهای دور زمان عبور می‌كنند."

"هیچ چیز مانند هیزم، دوستی و كتاب با كهنه شدن، بهتر نمی‌شود."

"بعضی از کتاب‌ها را باید چشید، برخی دیگر را باید بلعید و تعداد معدودی را هم باید کمی جوید و بعد هضم کرد."

"بعضی از کتاب‌ها را باید چشید، برخی دیگر را باید بلعید و تعداد معدودی را هم باید کمی جوید و بعد هضم کرد."

1
تعداد در صفحه:
select
عنوان 1 تا 4 از 4