• ما برای ارسال خبرنامه به ادرس پست الکترونیک شما نیاز داریم.
  • ما تضمین میکنیم که اطلاعات صندوق پستی شما به اشتراک گذاشته نمیشود.
  • شما میتوانید در هر زمان درخواست دریافت خبرنامه را لغو نمایید.

روز خود را با یک ایده خوب شروع کنید, خبر نامه ما با عنوان "نقل قول روز"

آدرس پست الکترونیک

  • الهام بخش
  • با انگیزه
  • لغو با یک کلیک
  • رایگان!

20 موضوع برگزیده روز:

 ویكتور مویس گلداشمیت

ویكتور مویس گلداشمیت

Victor Moritz Goldschmidt

نقل قول روز:

"آغاز كار مشكل است. فقط گاهی نیمه‌كاره رها كردن آن مشكل‌تر است."

گلداشمیت, ویكتور مویس; Victor Moritz Goldschmidt - شیمی‌دان سوئیسی - نروژی - 1888-1947

Share on facebook

کتاب - از چین

کتاب

از چین, ; - -

"اگر سه روز متوالی كتاب نخوانی،‌ كلمات تو كم محتوا می‌شوند."

"كسی كه كتاب دارد، خوشبخت است و كسی كه نیازی به كتاب ندارد، ‌خوشبخت‌تر است."

"هر بار که کتابی را باز می‌کنیم، چیزی یاد می‌گیریم."

"حتی یک کوه کتاب هم نمی‌تواند جانشین یک معلم خوب باشد."

1
تعداد در صفحه:
select
عنوان 1 تا 4 از 4