• ما برای ارسال خبرنامه به ادرس پست الکترونیک شما نیاز داریم.
  • ما تضمین میکنیم که اطلاعات صندوق پستی شما به اشتراک گذاشته نمیشود.
  • شما میتوانید در هر زمان درخواست دریافت خبرنامه را لغو نمایید.

روز خود را با یک ایده خوب شروع کنید, خبر نامه ما با عنوان "نقل قول روز"

آدرس پست الکترونیک

  • الهام بخش
  • با انگیزه
  • لغو با یک کلیک
  • رایگان!

20 موضوع برگزیده روز:

  ناشناس

ناشناس

نقل قول روز:

"تردید = یک اشکال شخصیتی که بسیاری در رفع آن دچار تردید هستند."

ناشناس, ; - -

Share on facebook

شنونده - فيل بوسمان

شنونده

بوسمان, فيل; Phil Busman - فقیه بلژیكی - *

"حرف می‌زند، اما چه كسی می‌تواند بشنود؟ كسی كه چشم، گوش و قلبی دارد كه بتواند این زبان را بفهمد؟"

1
تعداد در صفحه:
select
عنوان 1 تا 1 از 1