• ما برای ارسال خبرنامه به ادرس پست الکترونیک شما نیاز داریم.
  • ما تضمین میکنیم که اطلاعات صندوق پستی شما به اشتراک گذاشته نمیشود.
  • شما میتوانید در هر زمان درخواست دریافت خبرنامه را لغو نمایید.

روز خود را با یک ایده خوب شروع کنید, خبر نامه ما با عنوان "نقل قول روز"

آدرس پست الکترونیک

  • الهام بخش
  • با انگیزه
  • لغو با یک کلیک
  • رایگان!

20 موضوع برگزیده روز:

 هاينريش بل

هاينريش بل

Heinrich Böll

نقل قول روز:

"كارنوال كاملاً مبتذل است، اما به هیچ عنوان بیهوده نیست."

بل, هاينريش; Heinrich Böll - نویسندۀ آلمانی - 1917-1985 - زندگینامه

Share on facebook

از فرانسه

درباره از فرانسه
از فرانسه, ; - -

احمق
"فرد احمق آن كاری را انجام می‌دهد كه می‌خواهد. فرد زیرك آن كاری را انجام نمی‌دهد كه نمی‌تواند."

بیماری
"بیشتر مردم توسط پزشكان خود از دنیا می‌روند و نه بیماری‌هایشان."

چهل
"کسی که در هجده سالگی کمونیست نباشد، قلب ندارد، اما کسی که در چهل سالگی همچنان کمونیست باشد، شعور ندارد."

حرف زدن
"جوان‌ها در بارۀ کاری حرف می‌زنند که در حال انجامش هستند و افراد مسن در بارۀ کارهایی که انجام داده‌اند، فقط احمق‌ها در بارۀ کارهایی حرف می‌زنند که قصد انجامشان را دارند."

خداحافظی
"خداحافظی شبیه مردن است."

زناشویی
"زناشویی قماری است كه مردان، روی‌ آزادی و زنان، روی ‌خوشبختی خود بازی می‌كنند."

شنونده
"هیچ كس به اندازۀ انسانی كه نمی‌خواهد گوش كند، كَر نیست."

عمل کردن
"فاصلۀ قلب تا دهان،‌ درست به اندازۀ دهان تا دست است."

فروش
"فروش به معنای هدیه کردن نیست."

لبخند
"دنیا با یك لبخند،‌ بسیار شادتر می‌شود."

12
تعداد در صفحه:
select
عنوان 1 تا 10 از 12