• ما برای ارسال خبرنامه به ادرس پست الکترونیک شما نیاز داریم.
  • ما تضمین میکنیم که اطلاعات صندوق پستی شما به اشتراک گذاشته نمیشود.
  • شما میتوانید در هر زمان درخواست دریافت خبرنامه را لغو نمایید.

روز خود را با یک ایده خوب شروع کنید, خبر نامه ما با عنوان "نقل قول روز"

آدرس پست الکترونیک

  • الهام بخش
  • با انگیزه
  • لغو با یک کلیک
  • رایگان!

20 موضوع برگزیده روز:

 فريدریش فون شیلر

فريدریش فون شیلر

Friedrich von Schiller

نقل قول روز:

"زندگی، جدی و هنر، شاداب است."

شیلر, فريدریش فون; Friedrich von Schiller - ادیب آلمانی - 1759-1805 - زندگینامه

Share on facebook

سیموئل اسمایلز

درباره سیموئل اسمایلز
اسمایلز, سیموئل; Samuel Smiles - اصلاح‌طلب اجتماعی انگلیسی - 1812-1904 - زندگینامه

انسان
"انسان بدون قواعد و اصول، مانند كشتی بدون سكان است."

دهن‌لقی
"کسی که نتواند دیدگاه‌های خود را پیش خود نگه دارد، هرگز قادر نخواهد بود کار مهمی انجام دهد."

دولت
"معمولاً دولت‌ها خیلی بهتر از افرادی نیستند که بر آنها حکومت می‌شود."

صرفه‌جويی
"صرفه‌جویی دختر احتیاط، خواهر اعتدال و مادر آزادی است."

صرفه‌جويی
"صرفه‌جویی، دختر احتیاط، خواهر اعتدال و مادر آزادی است."

مرگ
"اگر در قلب انسان‌ها زندگی کنی، نمرده‌ای."

مصیبت
"مصیبت، سنگ محك شخصیت است."

موفقیت
"اگر فردی می‌خواهد، موفقیتی به دست آورد، باید با قدرت و اشتیاق كار كند."

کار
"نفرین بشر، تنبلی است و نه كار كردن."

1
تعداد در صفحه:
select
عنوان 1 تا 9 از 9
而燕窝就更不用说了,生来就拥有“美容基因”丰胸产品。燕窝中含有一种非常重要的多肽类激素——表皮生长因子,它能刺激多种细胞的分裂增殖丰胸食物,促进细胞分化,对受损皮肤进行快速修复,促进手术创口和创面的愈合,还能影响人体皮肤的细腻和老化丰胸方法,能启动衰老皮肤的细胞,使皮肤变得光滑而有弹性并因此被誉为“美容基因”酒酿蛋丰胸食物