• ما برای ارسال خبرنامه به ادرس پست الکترونیک شما نیاز داریم.
  • ما تضمین میکنیم که اطلاعات صندوق پستی شما به اشتراک گذاشته نمیشود.
  • شما میتوانید در هر زمان درخواست دریافت خبرنامه را لغو نمایید.

روز خود را با یک ایده خوب شروع کنید, خبر نامه ما با عنوان "نقل قول روز"

آدرس پست الکترونیک

  • الهام بخش
  • با انگیزه
  • لغو با یک کلیک
  • رایگان!

20 موضوع برگزیده روز:

 جان ديويدسون راکفلر

جان ديويدسون راکفلر

John Davison Rockefeller

نقل قول روز:

"من كلاً براساس این شعار كار می‌كنم كه اگر می توان انجام كاری را به دیگری واگذار كرد،‌ نباید آن را خودمان انجام دهیم."

راکفلر, جان ديويدسون; John Davison Rockefeller - كارخانه‌دار آمریكایی - 1839-1937 - زندگینامه

Share on facebook

فرانكلين روزولت

درباره فرانكلين روزولت
روزولت, فرانكلين; Franklin Delano Roosevelt - سیاستمدار آمریكایی - 1882-1945 - زندگینامه

آمار
"من همیشه نسبت به آمار و میانگین‌های ناشی از آن، بدبین بوده‌ام. چون طبق آمار یك میلیونر و یك فرد فقیر هر كدام نیم میلیون ثروت دارند."

جنگ
"جنگ، یك بیماری مسری است كه دولت‌ها و ملت‌هايی را می‌بلعد كه از محل اصلی آن بسیار دور هستند."

زمان
"چقدر خوب است كه در دوران شما زندگی می‌كنم."

سخنرانی
"پدرم این توصیه‌ها را برای یک سخنرانی به من کرد: «صادق باش، کم حرف بزن... و بنشین!»"

قدرت
"تقاضای بار سبک نکن، دعا کن پشتت قوی شود."

مدیر
"اگر كسی می‌خواهد در مدیریت موفق شود،‌ باید آن قدر عقل داشته باشد كه وظایف را بین افراد مناسب تقسیم كند و آن قدر به آن اعتماد كند كه مانع آنها نشود."

وقت
"تاكنون هرگز وقت ما تا این اندازه كم و كارمان این قدر زیاد نبوده است."

1
تعداد در صفحه:
select
عنوان 1 تا 7 از 7