• ما برای ارسال خبرنامه به ادرس پست الکترونیک شما نیاز داریم.
  • ما تضمین میکنیم که اطلاعات صندوق پستی شما به اشتراک گذاشته نمیشود.
  • شما میتوانید در هر زمان درخواست دریافت خبرنامه را لغو نمایید.

روز خود را با یک ایده خوب شروع کنید, خبر نامه ما با عنوان "نقل قول روز"

آدرس پست الکترونیک

  • الهام بخش
  • با انگیزه
  • لغو با یک کلیک
  • رایگان!

20 موضوع برگزیده روز:

 ویكتور مویس گلداشمیت

ویكتور مویس گلداشمیت

Victor Moritz Goldschmidt

نقل قول روز:

"آغاز كار مشكل است. فقط گاهی نیمه‌كاره رها كردن آن مشكل‌تر است."

گلداشمیت, ویكتور مویس; Victor Moritz Goldschmidt - شیمی‌دان سوئیسی - نروژی - 1888-1947

Share on facebook

جان راسکین

درباره جان راسکین
راسکین, جان; John Ruskin - نویسندۀ انگلیسی - 1819-1900 - زندگینامه

بزرگی
"افراد واقعاً بزرگ، احساس عجیبی دارند که بزرگی در وجودشان نیست، بلکه از طریق آنها اتفاق می‌افتد."

پاداش
"بالاترین پاداش، برای زحماتمان آن نیست كه برای تلاش خود می‌‌گیریم، بلكه آن چیزی است كه بعد از آن می‌‌شویم."

زمين
"زمین، متعلق به ما و همچنین آیندگان است."

عشق
"من گمان می‌كنم هیچ مردی بدون اینكه عشق یك زن زندگی او را بهبود بخشیده باشد، شجاعت او به مرد قدرت داده باشد و احساس قلبی او راهنمای مرد بوده باشد، به درستی زندگی نكرده است."

قطار
"من به هیچ عنوان نمی‌توانم، مسافرت با قطار را سفر بخوانم. فقط آدم را از یك مكان به مكان دیگر منتقل می‌كند و تفاوت چندانی با یك بسته ندارد."

هنرمند
"یک هنرمند باید برای بهترین جمع‌ها مناسب باشد، ولی خود را از آنها دور نگه دارد."

هوا
"اشعۀ آفتاب زیباست، باران شاداب و باد قوی می‌كند. هوای بد وجود ندارد، فقط اشكال مختلفی از هواهای خوب وجود دارد."

کار
"پاداش واقعی انسان، آن پولی نیست كه از طریق كار كردن به دست می‌آورد،‌ بلكه مقامی است كه به آن می‌رسد."

کیفیت
"کیفیت، اتفاقی نیست، بلکه نتیجۀ تفکر زیاد است."

1
تعداد در صفحه:
select
عنوان 1 تا 9 از 9