• ما برای ارسال خبرنامه به ادرس پست الکترونیک شما نیاز داریم.
  • ما تضمین میکنیم که اطلاعات صندوق پستی شما به اشتراک گذاشته نمیشود.
  • شما میتوانید در هر زمان درخواست دریافت خبرنامه را لغو نمایید.

روز خود را با یک ایده خوب شروع کنید, خبر نامه ما با عنوان "نقل قول روز"

آدرس پست الکترونیک

  • الهام بخش
  • با انگیزه
  • لغو با یک کلیک
  • رایگان!

20 موضوع برگزیده روز:

 توماس مان

توماس مان

Thomas Mann

نقل قول روز:

"مردان بزرگ در نظر جوانان، مانند کشمش‌های روی کیک تاریخ هستند ."

مان, توماس; Thomas Mann - نويسندۀ آلمانی - 1875-1955 - زندگینامه

Share on facebook

آنتوان دو سنت اگزوپری

درباره آنتوان دو سنت اگزوپری
سنت اگزوپری, آنتوان دو; Antoine de Saint-Exupéry - نویسندۀ فرانسوی - 1900-1944 - زندگینامه

آرامش
"ما تنها وقتی می‌توانیم در آرامش زندگی كنیم و بمیریم كه به نقش خود آگاه شویم. حتی اگر بسیار بی‌اهمیت باشد. همین آدم را خوشبخت می‌كند."

آرامش
"آرامش روحی انسان‌ها و روح انسان‌ها که آرامش در آن سکنی دارد، مهم است."

آینده
"نباید بخواهیم كه آینده را پیش‌بینی كنیم، بلكه باید بخواهیم كه حتی‌المقدور آن را بسازیم."

آینده
"انسان نمی‌تواند آینده را پیش‌گویی كند، اما می‌تواند سنگ بنای آن را بگذارد. آینده را می‌توان ساخت."

ارزش
"روباه: «جز با چشم دل نمی‌توان خوب دید. آنچه اصل است از دیده پنهان است. ارزش گل تو به قدر عمری است که به پاش صرف کرده‌ای!»"

اشتیاق
"اگر می‌خواهی یك كشتی بسازی، مردان را جمع مكن تا چوب بیاورند، ابزار آماده كنند، وظایف را تقسیم كنند و كارها را انجام دهند. باید اشتیاق رفتن به دوردست‌ها و دریای بی‌كران را در آنها به ‌وجود آوری."

انسان
"برای انسان‌ها فقط یک حقیقت وجود دارد: همان که از آنها انسان می‌سازد."

انسان‌دوستی
"انسان‌دوستی در جنگ یعنی، یک نفر لیوانی آب به جنگل در حال سوختن بریزد."

بچه
"بچه‌ها باید شكیبایی زیادی با بزرگسالان داشته باشند."

بچه
"آدم‌بزرگ‌ها، خودشان به ‌تنهایی چیزی نمی‌فهمند، ولی این برای بچه‌ها ملال‌آور است که مرتب به توضیح دیگران گوش دهند."

تعداد در صفحه:
select
عنوان 1 تا 10 از 41