• ما برای ارسال خبرنامه به ادرس پست الکترونیک شما نیاز داریم.
  • ما تضمین میکنیم که اطلاعات صندوق پستی شما به اشتراک گذاشته نمیشود.
  • شما میتوانید در هر زمان درخواست دریافت خبرنامه را لغو نمایید.

روز خود را با یک ایده خوب شروع کنید, خبر نامه ما با عنوان "نقل قول روز"

آدرس پست الکترونیک

  • الهام بخش
  • با انگیزه
  • لغو با یک کلیک
  • رایگان!

20 موضوع برگزیده روز:

 ویكتور مویس گلداشمیت

ویكتور مویس گلداشمیت

Victor Moritz Goldschmidt

نقل قول روز:

"آغاز كار مشكل است. فقط گاهی نیمه‌كاره رها كردن آن مشكل‌تر است."

گلداشمیت, ویكتور مویس; Victor Moritz Goldschmidt - شیمی‌دان سوئیسی - نروژی - 1888-1947

Share on facebook

از ترکیه

درباره از ترکیه
از ترکیه, ; - -

پسر
"پسرت در پنج سالگی فرمانروای تو، در ده سالگی بردۀ تو، در پانزده سالگی آینۀ تو و بعد از آن، دوست یا دشمن تو می‌شود."

دوست
"كسی كه به ‌دنبال يك دوست بدون خطاست، بدون دوست می‌ماند."

شنونده
"اگر پای گوش كردن در میان بود، اولین نفر باش و اگر  باید صحبت می‌شد، آخرین نفر."

شکیبایی
"شكیبایی، كلید شادی است."

1
تعداد در صفحه:
select
عنوان 1 تا 4 از 4