• ما برای ارسال خبرنامه به ادرس پست الکترونیک شما نیاز داریم.
  • ما تضمین میکنیم که اطلاعات صندوق پستی شما به اشتراک گذاشته نمیشود.
  • شما میتوانید در هر زمان درخواست دریافت خبرنامه را لغو نمایید.

روز خود را با یک ایده خوب شروع کنید, خبر نامه ما با عنوان "نقل قول روز"

آدرس پست الکترونیک

  • الهام بخش
  • با انگیزه
  • لغو با یک کلیک
  • رایگان!

20 موضوع برگزیده روز:

 کارل پتر فرولینگ

نقل قول روز:

"آدم باید اصولی داشته باشد، ولی اصولی که او را به خاک سیاه ننشانند."

فرولینگ, کارل پتر; Carl Peter Fröhling - زبان‌شناس و فیلسوف آلمانی - 1933

Share on facebook

از ترکیه

درباره از ترکیه
از ترکیه, ; - -

پسر
"پسرت در پنج سالگی فرمانروای تو، در ده سالگی بردۀ تو، در پانزده سالگی آینۀ تو و بعد از آن، دوست یا دشمن تو می‌شود."

دوست
"كسی كه به ‌دنبال يك دوست بدون خطاست، بدون دوست می‌ماند."

شنونده
"اگر پای گوش كردن در میان بود، اولین نفر باش و اگر  باید صحبت می‌شد، آخرین نفر."

شکیبایی
"شكیبایی، كلید شادی است."

1
تعداد در صفحه:
select
عنوان 1 تا 4 از 4