• ما برای ارسال خبرنامه به ادرس پست الکترونیک شما نیاز داریم.
  • ما تضمین میکنیم که اطلاعات صندوق پستی شما به اشتراک گذاشته نمیشود.
  • شما میتوانید در هر زمان درخواست دریافت خبرنامه را لغو نمایید.

روز خود را با یک ایده خوب شروع کنید, خبر نامه ما با عنوان "نقل قول روز"

آدرس پست الکترونیک

  • الهام بخش
  • با انگیزه
  • لغو با یک کلیک
  • رایگان!

20 موضوع برگزیده روز:

 اسكار وایلد

اسكار وایلد

Oscar Wilde

نقل قول روز:

"سلیقۀ من بسیار ساده است. من فقط بهترین‌ها را می‌خواهم."

وایلد, اسكار; Oscar Wilde - نويسندۀ ايرلندی - 1854-1900 - زندگینامه

Share on facebook

از ژاپن

درباره از ژاپن
از ژاپن, ; - -

آب
"یخ از آب درست می‌شود، اما سردتر از آب است."

آتش
"كسی كه با آتش بازی می‌كند، شب‌ها تشك خود را خیس می‌كند."

آتش
"چوب زغال شده، راحت آتش می‌گیرد."

آداب و رسوم
"وقتی به جایی رفتی، خود را با آداب و رسوم آنجا تطابق بده!"

آرزو
"زندگی كوتاه و آرزوها زیاد هستند."

آسمان
"حتی از سوراخ یک سوزن هم می‌توان آسمان را دید."

آغاز
"حتی سكندری خوردن روی یك سنگ هم آغاز یك ارتباط است."

آغاز
"یك ماندن در رفتن، برد در باخت و پایانی در هر آغاز است."

آغاز كار
"حتی یك راه چند كیلومتری هم با برداشتن یك گام آغاز می‌شود."

ابله
"اندیشیدن ابلهان، شبیه خواب است."

تعداد در صفحه:
select
عنوان 1 تا 10 از 294