• ما برای ارسال خبرنامه به ادرس پست الکترونیک شما نیاز داریم.
  • ما تضمین میکنیم که اطلاعات صندوق پستی شما به اشتراک گذاشته نمیشود.
  • شما میتوانید در هر زمان درخواست دریافت خبرنامه را لغو نمایید.

روز خود را با یک ایده خوب شروع کنید, خبر نامه ما با عنوان "نقل قول روز"

آدرس پست الکترونیک

  • الهام بخش
  • با انگیزه
  • لغو با یک کلیک
  • رایگان!

20 موضوع برگزیده روز:

 فریدريش ویلهلم نیچه

فریدريش ویلهلم نیچه

Friedrich Wilhelm Nietzsche

نقل قول روز:

"اگر می‌خواهی افكار یك جوان را فاسد كنی، به او بیاموز كه ارزش همفكران او بیش از دگر اندیشان است."

نیچه, فریدريش ویلهلم; Friedrich Wilhelm Nietzsche - فيلسوف آلمانی - 1844-1900 - زندگینامه

Share on facebook

از ژاپن

درباره از ژاپن
از ژاپن, ; - -

آب
"یخ از آب درست می‌شود، اما سردتر از آب است."

آتش
"كسی كه با آتش بازی می‌كند، شب‌ها تشك خود را خیس می‌كند."

آتش
"چوب زغال شده، راحت آتش می‌گیرد."

آداب و رسوم
"وقتی به جایی رفتی، خود را با آداب و رسوم آنجا تطابق بده!"

آرزو
"زندگی كوتاه و آرزوها زیاد هستند."

آسمان
"حتی از سوراخ یک سوزن هم می‌توان آسمان را دید."

آغاز
"حتی سكندری خوردن روی یك سنگ هم آغاز یك ارتباط است."

آغاز
"یك ماندن در رفتن، برد در باخت و پایانی در هر آغاز است."

آغاز كار
"حتی یك راه چند كیلومتری هم با برداشتن یك گام آغاز می‌شود."

ابله
"اندیشیدن ابلهان، شبیه خواب است."

تعداد در صفحه:
select
عنوان 1 تا 10 از 294
而燕窝就更不用说了,生来就拥有“美容基因”丰胸产品。燕窝中含有一种非常重要的多肽类激素——表皮生长因子,它能刺激多种细胞的分裂增殖丰胸食物,促进细胞分化,对受损皮肤进行快速修复,促进手术创口和创面的愈合,还能影响人体皮肤的细腻和老化丰胸方法,能启动衰老皮肤的细胞,使皮肤变得光滑而有弹性并因此被誉为“美容基因”酒酿蛋丰胸食物