• ما برای ارسال خبرنامه به ادرس پست الکترونیک شما نیاز داریم.
  • ما تضمین میکنیم که اطلاعات صندوق پستی شما به اشتراک گذاشته نمیشود.
  • شما میتوانید در هر زمان درخواست دریافت خبرنامه را لغو نمایید.

روز خود را با یک ایده خوب شروع کنید, خبر نامه ما با عنوان "نقل قول روز"

آدرس پست الکترونیک

  • الهام بخش
  • با انگیزه
  • لغو با یک کلیک
  • رایگان!

20 موضوع برگزیده روز:

 اسكار وایلد

اسكار وایلد

Oscar Wilde

نقل قول روز:

"سلیقۀ من بسیار ساده است. من فقط بهترین‌ها را می‌خواهم."

وایلد, اسكار; Oscar Wilde - نويسندۀ ايرلندی - 1854-1900 - زندگینامه

Share on facebook

از آلمان

درباره از آلمان
از آلمان, ; - -

آب
"آب به دریا بازمی‌گردد، اما لحظه‌ها‌ بازنمی‌گردند."

آغاز
"اول بسنج، بعد آغاز كن!/ اول فكر كن، بعد حرف بزن!"

آوریل
"آوریل، آوریل، هر كاری دوست دارد، انجام می‌دهد."

ابتكار عمل
"اگر باد نیاید، باید دست به پارو برد."

اتومبیل
"محبوبیت اتومبیل هنوز به این دلیل است كه سرعت حركت كردن آن، هنوز بیشتر از زنگ زدنش است."

احمق
"احمق‌ها را هنگام خشم می‌توان شناخت."

استاد
"سه چیز یک استاد خوب را مشخص می‌کند: دانش، توانایی و اراده."

استعداد
"وظایف تو در كنار استعدادهای تو هستند."

امید
"امید، رنج شیرینی است."

انگیزه
"در هر انسان، یک پادشاه نهفته است. با پادشاه صحبت کن تا خود را نشان دهد."

تعداد در صفحه:
select
عنوان 1 تا 10 از 64