• ما برای ارسال خبرنامه به ادرس پست الکترونیک شما نیاز داریم.
  • ما تضمین میکنیم که اطلاعات صندوق پستی شما به اشتراک گذاشته نمیشود.
  • شما میتوانید در هر زمان درخواست دریافت خبرنامه را لغو نمایید.

روز خود را با یک ایده خوب شروع کنید, خبر نامه ما با عنوان "نقل قول روز"

آدرس پست الکترونیک

  • الهام بخش
  • با انگیزه
  • لغو با یک کلیک
  • رایگان!

20 موضوع برگزیده روز:

 جان ديويدسون راکفلر

جان ديويدسون راکفلر

John Davison Rockefeller

نقل قول روز:

"من كلاً براساس این شعار كار می‌كنم كه اگر می توان انجام كاری را به دیگری واگذار كرد،‌ نباید آن را خودمان انجام دهیم."

راکفلر, جان ديويدسون; John Davison Rockefeller - كارخانه‌دار آمریكایی - 1839-1937 - زندگینامه

Share on facebook

از آلمان

درباره از آلمان
از آلمان, ; - -

آب
"آب به دریا بازمی‌گردد، اما لحظه‌ها‌ بازنمی‌گردند."

آغاز
"اول بسنج، بعد آغاز كن!/ اول فكر كن، بعد حرف بزن!"

آوریل
"آوریل، آوریل، هر كاری دوست دارد، انجام می‌دهد."

ابتكار عمل
"اگر باد نیاید، باید دست به پارو برد."

اتومبیل
"محبوبیت اتومبیل هنوز به این دلیل است كه سرعت حركت كردن آن، هنوز بیشتر از زنگ زدنش است."

احمق
"احمق‌ها را هنگام خشم می‌توان شناخت."

استاد
"سه چیز یک استاد خوب را مشخص می‌کند: دانش، توانایی و اراده."

استعداد
"وظایف تو در كنار استعدادهای تو هستند."

امید
"امید، رنج شیرینی است."

انگیزه
"در هر انسان، یک پادشاه نهفته است. با پادشاه صحبت کن تا خود را نشان دهد."

تعداد در صفحه:
select
عنوان 1 تا 10 از 64