• ما برای ارسال خبرنامه به ادرس پست الکترونیک شما نیاز داریم.
  • ما تضمین میکنیم که اطلاعات صندوق پستی شما به اشتراک گذاشته نمیشود.
  • شما میتوانید در هر زمان درخواست دریافت خبرنامه را لغو نمایید.

روز خود را با یک ایده خوب شروع کنید, خبر نامه ما با عنوان "نقل قول روز"

آدرس پست الکترونیک

  • الهام بخش
  • با انگیزه
  • لغو با یک کلیک
  • رایگان!

20 موضوع برگزیده روز:

 توماس مان

توماس مان

Thomas Mann

نقل قول روز:

"مردان بزرگ در نظر جوانان، مانند کشمش‌های روی کیک تاریخ هستند ."

مان, توماس; Thomas Mann - نويسندۀ آلمانی - 1875-1955 - زندگینامه

Share on facebook

جمال‌الدین ابومحمد الیاس بن یوسف نظامی گنجوی

درباره جمال‌الدین ابومحمد الیاس بن یوسف نظامی گنجوی
نظامی گنجوی, جمال‌الدین ابومحمد الیاس بن یوسف; - شاعر و داستان‌سرای ایرانی - 537-608 هجری قمری - زندگینامه

آب
"هر که آبی خورد که بنوازد / در وی، آب دهن نیندازد"

آتش
"نشود آب، جز به ‌آتش گرم / جز به ‌آتش، نگردد آهن نرم"

آتش
"همانا که پیوند شاه آتش است / به‌آتش در، از دور دیدن خوش است"

آشنایی
"آن ‌کس که ز شهر آشنایی است / داند که متاع ما کجایی است"

آموختن
"غافل منشین، نه وقت بازیست / وقت هنر است و سرفرازیست/ دانش طلب و بزرگی آموز / تا، به نگرند روزت از روز"

آواز دهل شنیدن از دور خوش است
"در چین، نه همه حریربافند / گه حله، گهی حصیر بافند"

آینه
"آئینه چون نقش تو بنمود راست / خود شکن، آئینه ‌شکستن خطاست"

اتحاد
"دو دل یک شود بشکند کوه را / پراکندگی آرد انبوه را"

استقلال
"شیر از آن پایه بزرگی یافت که سر از طوق سرپرستی تافت"

ایران
"همه عالم تن است و ایران دل / نیست گوینده زین قیاس خجل"

تعداد در صفحه:
select
عنوان 1 تا 10 از 89