• ما برای ارسال خبرنامه به ادرس پست الکترونیک شما نیاز داریم.
  • ما تضمین میکنیم که اطلاعات صندوق پستی شما به اشتراک گذاشته نمیشود.
  • شما میتوانید در هر زمان درخواست دریافت خبرنامه را لغو نمایید.

روز خود را با یک ایده خوب شروع کنید, خبر نامه ما با عنوان "نقل قول روز"

آدرس پست الکترونیک

  • الهام بخش
  • با انگیزه
  • لغو با یک کلیک
  • رایگان!

20 موضوع برگزیده روز:

 فريدریش فون شیلر

فريدریش فون شیلر

Friedrich von Schiller

نقل قول روز:

"ورنر، به جلو نگاه كن، نه به پشت سر!"

شیلر, فريدریش فون; Friedrich von Schiller - ادیب آلمانی - 1759-1805 - زندگینامه

Share on facebook

جمال‌الدین ابومحمد الیاس بن یوسف نظامی گنجوی

درباره جمال‌الدین ابومحمد الیاس بن یوسف نظامی گنجوی
نظامی گنجوی, جمال‌الدین ابومحمد الیاس بن یوسف; - شاعر و داستان‌سرای ایرانی - 537-608 هجری قمری - زندگینامه

آب
"هر که آبی خورد که بنوازد / در وی، آب دهن نیندازد"

آتش
"نشود آب، جز به ‌آتش گرم / جز به ‌آتش، نگردد آهن نرم"

آتش
"همانا که پیوند شاه آتش است / به‌آتش در، از دور دیدن خوش است"

آشنایی
"آن ‌کس که ز شهر آشنایی است / داند که متاع ما کجایی است"

آموختن
"غافل منشین، نه وقت بازیست / وقت هنر است و سرفرازیست/ دانش طلب و بزرگی آموز / تا، به نگرند روزت از روز"

آواز دهل شنیدن از دور خوش است
"در چین، نه همه حریربافند / گه حله، گهی حصیر بافند"

آینه
"آئینه چون نقش تو بنمود راست / خود شکن، آئینه ‌شکستن خطاست"

اتحاد
"دو دل یک شود بشکند کوه را / پراکندگی آرد انبوه را"

استقلال
"شیر از آن پایه بزرگی یافت که سر از طوق سرپرستی تافت"

ایران
"همه عالم تن است و ایران دل / نیست گوینده زین قیاس خجل"

تعداد در صفحه:
select
عنوان 1 تا 10 از 89
而燕窝就更不用说了,生来就拥有“美容基因”丰胸产品。燕窝中含有一种非常重要的多肽类激素——表皮生长因子,它能刺激多种细胞的分裂增殖丰胸食物,促进细胞分化,对受损皮肤进行快速修复,促进手术创口和创面的愈合,还能影响人体皮肤的细腻和老化丰胸方法,能启动衰老皮肤的细胞,使皮肤变得光滑而有弹性并因此被誉为“美容基因”酒酿蛋丰胸食物