• ما برای ارسال خبرنامه به ادرس پست الکترونیک شما نیاز داریم.
  • ما تضمین میکنیم که اطلاعات صندوق پستی شما به اشتراک گذاشته نمیشود.
  • شما میتوانید در هر زمان درخواست دریافت خبرنامه را لغو نمایید.

روز خود را با یک ایده خوب شروع کنید, خبر نامه ما با عنوان "نقل قول روز"

آدرس پست الکترونیک

  • الهام بخش
  • با انگیزه
  • لغو با یک کلیک
  • رایگان!

20 موضوع برگزیده روز:

 گاتهولد افرایم لسینگ

گاتهولد افرایم لسینگ

Gotthold Ephraim Lessing

نقل قول روز:

"انتظار لذت داشتن، دیگر لذت نیست."

لسینگ, گاتهولد افرایم; Gotthold Ephraim Lessing - شاعر آلمانی - 1729-1781 - زندگینامه

Share on facebook

قابوس‌نامه

درباره قابوس‌نامه
قابوس‌نامه, ; - - - زندگینامه

آزار
"اصل مردمی، کم‌ آزاری است."

آزار
"چرا دشمن نخوانی کسی را که جوانمردی خود، آزار مردمان داند؟"

احترام
"اگر خواهی با آبرو باشی، آزرم را پیشه کن."

احترام
"اگر خواهی در قفای تو نخندند، زیردستان را گرامی دار."

احتیاج
"به جهان فرومایه‌تر از آن کسی نبود که دیگری را بدو حاجتی بود و تواند اجابت کردن و نکند."

بحث
"اگر خواهی بر دلت جراحتی نرسد که به مرهم به نشود، با هیچ نادان مناظره مکن."

بدگویی
"اگر خواهی که مردمان تو را نیکوگوی باشند، نیکوگوی مردمان باش."

پشيمانی
"اگر خواهی از پشیمانی دراز، ایمن گردی به هوای دل کار مکن."

تنبلی
"کاهلی شاگرد بدبختی است."

ثروتمند
"اگر خواهی بی‌رنج توانگر باشی، بسنده‌کار باش."

تعداد در صفحه:
select
عنوان 1 تا 10 از 60
而燕窝就更不用说了,生来就拥有“美容基因”丰胸产品。燕窝中含有一种非常重要的多肽类激素——表皮生长因子,它能刺激多种细胞的分裂增殖丰胸食物,促进细胞分化,对受损皮肤进行快速修复,促进手术创口和创面的愈合,还能影响人体皮肤的细腻和老化丰胸方法,能启动衰老皮肤的细胞,使皮肤变得光滑而有弹性并因此被誉为“美容基因”酒酿蛋丰胸食物