• ما برای ارسال خبرنامه به ادرس پست الکترونیک شما نیاز داریم.
  • ما تضمین میکنیم که اطلاعات صندوق پستی شما به اشتراک گذاشته نمیشود.
  • شما میتوانید در هر زمان درخواست دریافت خبرنامه را لغو نمایید.

روز خود را با یک ایده خوب شروع کنید, خبر نامه ما با عنوان "نقل قول روز"

آدرس پست الکترونیک

  • الهام بخش
  • با انگیزه
  • لغو با یک کلیک
  • رایگان!

20 موضوع برگزیده روز:

 يوهان گاتفريد فون هردر

يوهان گاتفريد فون هردر

Johann Gottfried von Herder

نقل قول روز:

"كسی كه می‌خواهد روی درخت میوه ببیند، باید ریشۀ آن را تقویت كند."

هردر, يوهان گاتفريد فون; Johann Gottfried von Herder - اديب آلمانی - 1774-1803 - زندگینامه

Share on facebook

از چین

درباره از چین
از چین, ; - -

آب
"كسی كه می‌خواهد به سرچشمه برسد، باید خلاف جریان آب شنا كند."

آتش
"نباید آتش را در كاغذ پیچید."

آرامش
"آرامش، دید آدم را برای چیزهای مهم بهتر می‌كند."

آغاز
"به افكار خود دقت كن، ‌زیرا آغاز اعمال تو هستند."

آغاز كار
"مردی كه كوه را حمل می‌كرد، همان شخصی بود كه در آغاز كار، سنگ‌های كوچك را برداشته بود."

آفتاب
"یك لبخند می‌تواند موجب طلوع آفتاب شود."

آلترناتیو
"موشی كه فقط یك سوراخ برای پنهان شدن دارد، موشی ناشی است."

آینده
"یك نسل جاده‌ای را می سازد كه قرار است نسل دیگر از آن گذر كند."

احمق
"فرد احمق كاری را می‌كند كه می‌خواهد. فرد عاقل از انجام كاری كه قادر به انجامش نیست، صرف نظر می‌كند."

استعداد
"استعداد بدون فضیلت، مانند برده‌های بدون ارباب است. نمی‌توانند رفتار درستی كنند و قادربه انجام هر كاری هستند."

تعداد در صفحه:
select
عنوان 1 تا 10 از 91
而燕窝就更不用说了,生来就拥有“美容基因”丰胸产品。燕窝中含有一种非常重要的多肽类激素——表皮生长因子,它能刺激多种细胞的分裂增殖丰胸食物,促进细胞分化,对受损皮肤进行快速修复,促进手术创口和创面的愈合,还能影响人体皮肤的细腻和老化丰胸方法,能启动衰老皮肤的细胞,使皮肤变得光滑而有弹性并因此被誉为“美容基因”酒酿蛋丰胸食物