• ما برای ارسال خبرنامه به ادرس پست الکترونیک شما نیاز داریم.
  • ما تضمین میکنیم که اطلاعات صندوق پستی شما به اشتراک گذاشته نمیشود.
  • شما میتوانید در هر زمان درخواست دریافت خبرنامه را لغو نمایید.

روز خود را با یک ایده خوب شروع کنید, خبر نامه ما با عنوان "نقل قول روز"

آدرس پست الکترونیک

  • الهام بخش
  • با انگیزه
  • لغو با یک کلیک
  • رایگان!

20 موضوع برگزیده روز:

 کارل پتر فرولینگ

نقل قول روز:

"آدم باید اصولی داشته باشد، ولی اصولی که او را به خاک سیاه ننشانند."

فرولینگ, کارل پتر; Carl Peter Fröhling - زبان‌شناس و فیلسوف آلمانی - 1933

Share on facebook

از چین

درباره از چین
از چین, ; - -

آب
"كسی كه می‌خواهد به سرچشمه برسد، باید خلاف جریان آب شنا كند."

آتش
"نباید آتش را در كاغذ پیچید."

آرامش
"آرامش، دید آدم را برای چیزهای مهم بهتر می‌كند."

آغاز
"به افكار خود دقت كن، ‌زیرا آغاز اعمال تو هستند."

آغاز كار
"مردی كه كوه را حمل می‌كرد، همان شخصی بود كه در آغاز كار، سنگ‌های كوچك را برداشته بود."

آفتاب
"یك لبخند می‌تواند موجب طلوع آفتاب شود."

آلترناتیو
"موشی كه فقط یك سوراخ برای پنهان شدن دارد، موشی ناشی است."

آینده
"یك نسل جاده‌ای را می سازد كه قرار است نسل دیگر از آن گذر كند."

احمق
"فرد احمق كاری را می‌كند كه می‌خواهد. فرد عاقل از انجام كاری كه قادر به انجامش نیست، صرف نظر می‌كند."

استعداد
"استعداد بدون فضیلت، مانند برده‌های بدون ارباب است. نمی‌توانند رفتار درستی كنند و قادربه انجام هر كاری هستند."

تعداد در صفحه:
select
عنوان 1 تا 10 از 91