• ما برای ارسال خبرنامه به ادرس پست الکترونیک شما نیاز داریم.
  • ما تضمین میکنیم که اطلاعات صندوق پستی شما به اشتراک گذاشته نمیشود.
  • شما میتوانید در هر زمان درخواست دریافت خبرنامه را لغو نمایید.

روز خود را با یک ایده خوب شروع کنید, خبر نامه ما با عنوان "نقل قول روز"

آدرس پست الکترونیک

  • الهام بخش
  • با انگیزه
  • لغو با یک کلیک
  • رایگان!

20 موضوع برگزیده روز:

 توماس مان

توماس مان

Thomas Mann

نقل قول روز:

"مردان بزرگ در نظر جوانان، مانند کشمش‌های روی کیک تاریخ هستند ."

مان, توماس; Thomas Mann - نويسندۀ آلمانی - 1875-1955 - زندگینامه

Share on facebook

فریدريش ویلهلم نیچه

درباره فریدريش ویلهلم نیچه
نیچه, فریدريش ویلهلم; Friedrich Wilhelm Nietzsche - فيلسوف آلمانی - 1844-1900 - زندگینامه

آداب و رسوم
"آداب و رسوم = ادعا برای اینکه قانون در دوران بسیار قدیم هم وجود داشته است."

آغاز
"بهترین وسیله برای یك آغاز خوش صبح‌گاهی این است كه هنگام بیدار شدن به این بیندیشیم كه چگونه می‌توانیم دست‌كم یك انسان را شاد كنیم."

آفتاب
"باید به سوی آفتاب بچرخی و نه سایه."

اتفاق
"بزرگ‌ترین اتفاقات، نه بلندترین كه آرام‌ترین ساعات زندگی ما هستند."

ازدواج
"هنگام ازدواج باید این سؤال را مطرح كرد: آیا گمان می‌كنی، با این زن می‌توانی تا دوران پیری صحبت كنی؟ باقی چیزها ترانزیستوری است، اما بیشتر اوقات آدم به صحبت می‌گذرد."

اسلوب نوشتن
"بهبود بخشیدن اسلوب نوشتن به معنای بهبود بخشیدن به افکار است."

اشتباه
"اگر رفتارهای افراطی را به پای تفرعن، رفتارهای عادی را به پای عادت و رفتارهای حقیرانه را به پای ترس بگذاریم، به ‌ندرت دچار اشتباه می‌شویم."

افكار
"افکار آرام، طوفان‌های بزرگ می‌آفرینند."

امید
"امید = رنگین‌کمانی بر فراز برکۀ در حال ریزش زندگی."

امید
"امید، بیش از هر خوشبختی، موجب تهییج زندگی می‌شود."

تعداد در صفحه:
select
عنوان 1 تا 10 از 78