• ما برای ارسال خبرنامه به ادرس پست الکترونیک شما نیاز داریم.
  • ما تضمین میکنیم که اطلاعات صندوق پستی شما به اشتراک گذاشته نمیشود.
  • شما میتوانید در هر زمان درخواست دریافت خبرنامه را لغو نمایید.

روز خود را با یک ایده خوب شروع کنید, خبر نامه ما با عنوان "نقل قول روز"

آدرس پست الکترونیک

  • الهام بخش
  • با انگیزه
  • لغو با یک کلیک
  • رایگان!

20 موضوع برگزیده روز:

 ویكتور مویس گلداشمیت

ویكتور مویس گلداشمیت

Victor Moritz Goldschmidt

نقل قول روز:

"آغاز كار مشكل است. فقط گاهی نیمه‌كاره رها كردن آن مشكل‌تر است."

گلداشمیت, ویكتور مویس; Victor Moritz Goldschmidt - شیمی‌دان سوئیسی - نروژی - 1888-1947

Share on facebook

هلمار نار

درباره هلمار نار
نار, هلمار; Helmar Nahr - ریاضی‌دان آلمانی - 1931-1990

آمار
"آمار = پروسه‌ای که اجازه می‌دهد اندازۀ حدس زده شده را با دقت صد در صد اعلام کنیم."

اتومبیل
"اتومبیل به ما كمك می‌كند كه سریع‌تر به نزدیك‌ترین تعمیرگاه برسیم."

ارث
"خانواده‌دوستی به معنای تمایل فداکارانۀ به ارث گذاشتن مبلغ بیشتری پول و زودتر از موعد برای فرزندان است."

اولویت
"تعیین اولویت یعنی انتخاب کاری که باید انجام نشود."

بانک
"بهترین رسید كوتاه مدت موفقیت تو، حالت چهرۀ رئیس بانك است."

برنامه‌ریزی
"برنامه‌ریزی یعنی نه اجازه دهی اتفاقات روند دلخواه خود را طی کنند و نه اینکه انسان‌ها هر کاری خواستند انجام دهند."

بورس
"سهامداران کوچک، گلولۀ‌ دم توپ معاملات بورس هستند."

بیلان (ترازنامه)
"بیلان = كارنامۀ سالیانۀ یك مدیر."

پیری
"جوانی وقتی تمام شده است که نگاه‌های مشتاق دختران جوان، جای خود را به نگاه‌های مشتاق کارمندان بانک می‌دهد."

تحریم
"تحریم‌ها، حفظ آثار تاریخی به لحاظ اقتصادی و سیاسی هستند."

تعداد در صفحه:
select
عنوان 1 تا 10 از 38