• ما برای ارسال خبرنامه به ادرس پست الکترونیک شما نیاز داریم.
  • ما تضمین میکنیم که اطلاعات صندوق پستی شما به اشتراک گذاشته نمیشود.
  • شما میتوانید در هر زمان درخواست دریافت خبرنامه را لغو نمایید.

روز خود را با یک ایده خوب شروع کنید, خبر نامه ما با عنوان "نقل قول روز"

آدرس پست الکترونیک

  • الهام بخش
  • با انگیزه
  • لغو با یک کلیک
  • رایگان!

20 موضوع برگزیده روز:

 اسكار وایلد

اسكار وایلد

Oscar Wilde

نقل قول روز:

"سلیقۀ من بسیار ساده است. من فقط بهترین‌ها را می‌خواهم."

وایلد, اسكار; Oscar Wilde - نويسندۀ ايرلندی - 1854-1900 - زندگینامه

Share on facebook

یوهان گاتفرید زویمه

درباره یوهان گاتفرید زویمه
زویمه, یوهان گاتفرید; Johann Gottfried Seume - نویسندۀ آلمانی - 1763-1810 - زندگینامه

آواز خواندن
"وای بر سرزمینی که در آن آوازی خوانده نشود."

ارتباطات
"فرد را از ارتباطاتش جدا کن. بعد ببین واقعاً کیست."

استعفا
"کسی که وظیفۀ خود را انجام داده است، اجازه دارد وقتی دیگر قدرت نداشت، استعفا دهد و نباید خجالت بکشد."

امتیاز
"هر نوع امتیازی، گور آزادی و عدالت است."

برابری
"برابری سنگ محک عدالت است و هر دو جزء اصلی آزادی هستند."

بزرگی
"کسی که اطرافیان خود را کوچک کند، هرگز بزرگ نمی‌شود."

تنبلی
"تنبلی، حماقت جسم و حماقت، تنبلی روح است."

تنبلی
"ترس و تنبلی، همه‌چیز عاقلانه را از مردم سلب می‌کنند."

حاکم
"در مورد یک حاکم نباید قضاوت کرد، مگر اینکه بیست سال حکومت کرده باشد."

حکومت
"تسلط داشتن، بیهوده، اما حکومت کردن عاقلانه است. بنابراین آدم مسلط می‌شود، چون قادر به حکومت کردن نیست."

123
تعداد در صفحه:
select
عنوان 1 تا 10 از 28