• ما برای ارسال خبرنامه به ادرس پست الکترونیک شما نیاز داریم.
  • ما تضمین میکنیم که اطلاعات صندوق پستی شما به اشتراک گذاشته نمیشود.
  • شما میتوانید در هر زمان درخواست دریافت خبرنامه را لغو نمایید.

روز خود را با یک ایده خوب شروع کنید, خبر نامه ما با عنوان "نقل قول روز"

آدرس پست الکترونیک

  • الهام بخش
  • با انگیزه
  • لغو با یک کلیک
  • رایگان!

20 موضوع برگزیده روز:

 فريدریش فون شیلر

فريدریش فون شیلر

Friedrich von Schiller

نقل قول روز:

"ورنر، به جلو نگاه كن، نه به پشت سر!"

شیلر, فريدریش فون; Friedrich von Schiller - ادیب آلمانی - 1759-1805 - زندگینامه

Share on facebook

یوهان گاتفرید زویمه

درباره یوهان گاتفرید زویمه
زویمه, یوهان گاتفرید; Johann Gottfried Seume - نویسندۀ آلمانی - 1763-1810 - زندگینامه

آواز خواندن
"وای بر سرزمینی که در آن آوازی خوانده نشود."

ارتباطات
"فرد را از ارتباطاتش جدا کن. بعد ببین واقعاً کیست."

استعفا
"کسی که وظیفۀ خود را انجام داده است، اجازه دارد وقتی دیگر قدرت نداشت، استعفا دهد و نباید خجالت بکشد."

امتیاز
"هر نوع امتیازی، گور آزادی و عدالت است."

برابری
"برابری سنگ محک عدالت است و هر دو جزء اصلی آزادی هستند."

بزرگی
"کسی که اطرافیان خود را کوچک کند، هرگز بزرگ نمی‌شود."

تنبلی
"تنبلی، حماقت جسم و حماقت، تنبلی روح است."

تنبلی
"ترس و تنبلی، همه‌چیز عاقلانه را از مردم سلب می‌کنند."

حاکم
"در مورد یک حاکم نباید قضاوت کرد، مگر اینکه بیست سال حکومت کرده باشد."

حکومت
"تسلط داشتن، بیهوده، اما حکومت کردن عاقلانه است. بنابراین آدم مسلط می‌شود، چون قادر به حکومت کردن نیست."

123
تعداد در صفحه:
select
عنوان 1 تا 10 از 28
而燕窝就更不用说了,生来就拥有“美容基因”丰胸产品。燕窝中含有一种非常重要的多肽类激素——表皮生长因子,它能刺激多种细胞的分裂增殖丰胸食物,促进细胞分化,对受损皮肤进行快速修复,促进手术创口和创面的愈合,还能影响人体皮肤的细腻和老化丰胸方法,能启动衰老皮肤的细胞,使皮肤变得光滑而有弹性并因此被誉为“美容基因”酒酿蛋丰胸食物